Afbeelding
Nationale wedstrijd Bestgaande Rijpony

Nationale wedstrijd Bestgaande Rijpony

Studbook
BRp
Start date
End date
Type event
Nationaal

Uur: aanvangsuur nog te bepalen

Plaats:  Bistweg, 2520 Broechem

Laatste inschrijfdatum: 4 september 2020

Klik hier om in te schrijven.

Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro per deelnemende pony.

             Gelijktijdig met de inschrijving dient het inschrijfbedrag overgeschreven te worden op het rekeningnummer BE40 7364 0368 4863 met vermelding inschrijving “Nationale Wedstrijd Bestgaande Rijpony 2020”.

 

Voor elke deelnemer is er een aandenken voorzien.