Afbeelding
Talifax vant Roth
Dirk Caremans

TALIFAX VAN 'T ROTH

Descendant de
HALIFAX VAN HET KLUIZEBOS
x
CALYPSO III 210048277
Date de naissance
Hauteur du garrot
170
Option d'élevage
Springen
Robe
BRUIN
Eleveur
JEAN MEURRENS
Deckstation
WOODLAND'S INTERNATIONAL SALES BV - BOSSEN 5, 2500 KONINGSHOOIKT, BELGIË

info@woodlandsinternational.eu

0479/930536

 

2725
Loading pedigree

For English and French scroll down.

 

Informatie moederlijn: BWP-59

1° MOEDER: Ulivia van ‘t Roth

Nakomelingen: Bel-Livia van ’t Roth (Poor Boy), Jump. 1m40 - Calimero van ’t Roth (Darco), Jump. 1m60 – Goldika van ’t Roth (Darco), Jump. 1m30 – Livius van ’t Roth (Indoctro), Jump. 1m35 – New-Livia van ’t Roth (Nonstop), Jump. 1m30 – …

2° MOEDER: Livia           

Nakomelingen: Fokus (Carneval), gekeurde hengst – Gonzales (Carneval), gekeurde hengst, Jump. 1m50 – Jakina (Fabio), Jump. 1m30 – Rumba (Calypso III), Jump. 1m20 – Taggi van ’t Roth (Calypso III), Jump. 1m30

3° MOEDER: Fippe

 

Klik hier voor meer info over prestaties uit de moederlijn (Hippomundo)

 

Type :

Talifax van ’t Roth is een goed ontwikkelde sterke hengst met goede uitstraling. Het hoofd is iets lang. Hij staat goed in het rechthoekmodel. De hals is lang maar kan bovenaan iets meer gespierd zijn. Hij heeft een goed ontwikkelde schoft. De rug- en lendenpartij is sterk. De achterhand is goed gevormd en lang bespierd.   

 

Beenwerk :

Het beenwerk is goed ontwikkeld en heeft voldoende lengte. De beenstanden zijn correct. De voeten zijn goed ontwikkeld.  

 

Bewegingen :

Hij stapt voldoende ruim. Hij draaft makkelijk met goede ruimte, veel afdruk en beentechniek. De galop is ruim, soepel en krachtig gesprongen. Op de harde bodem beweegt hij correct en met goede afdruk en souplesse.   

 

Springen in vrijheid :

In vrijheid springt hij vlot door de lijn en bewaart hij zeer goed het overzicht. Hij springt met voldoende voorbeentechniek. Hij heeft een goed lichaamsgebruik en hij maakt zijn sprong goed af. Hij toont veel vermogen.   

 

Rijden onder de testruiters :

Onder het zadel heeft hij goede looplust en is hij Rittig. Het mondgevoel en de reactie op het been is goed. Hij beweegt goed over de rug. De stap en draf zijn ruim en krachtig maar iets rollend. Hij galoppeert voldoende ruim en met een sterk achterbeengebruik.

 

Springen onder het zadel :

Bij het springen onder het zadel toont Talifax van ‘t Roth goede afdruk, snelle reflexen en overzicht. De voorbeentechniek is voldoende. Het lichaamsgebruik en achterbeentechniek is goed. Hij toont veel vermogen.

 

Talifax van ’t Roth, de kampioenshengst 2022, is een sterke en attente hengst. Er wordt verwacht dat hij met zijn sterke galoppade en springcapaciteiten de BWP-fokkerij zal versterken.

 

---------

 

Evaluation dam: Ulivia van ‘t Roth, °1997, mare has died

 

Information dam line: BWP-59

1° DAM: Ulivia van ‘t Roth

Offspring: Bel-Livia van ’t Roth (Poor Boy), Jump. 1m40 - Calimero van ’t Roth (Darco), Jump. 1m60 – Goldika van ’t Roth (Darco), Jump. 1m30 – Livius van ’t Roth (Indoctro), Jump. 1m35 – New-Livia van ’t Roth (Nonstop), Jump. 1m30 – …

2° DAM: Livia   

Offspring: Fokus (Carneval), gekeurde hengst – Gonzales (Carneval), approved stallion, Jump. 1m50 – Jakina (Fabio), Jump. 1m30 – Rumba (Calypso III), Jump. 1m20 – Taggi van ’t Roth (Calypso III), Jump. 1m30

3° DAM: Fippe

 

Click here for more information on the performances in the dam line (Hippomundo)

 

Type :

Talifax van ’t Roth is a well-developed strong stallion with a good expression. His head is slightly long. He has a good rectangular conformation. The neck is long but be a little more muscular on top. He has a well-developed withers. The back and loins are strong. The hindquarters is well-shaped and muscular.

 

Legs :

The legs are well-developed and have sufficient length. The stance of the legs is correct. The feet are well-developed.

 

Movements :

The walk is sufficiently covering. He trots easily with good groundcover, a lot of impulsion and technique. The canter is covering, supple and jumped scopefully. He moves correct on hard ground with a good impulsion and suppleness.

 

Free jumping :

He is active and keeps a good overview during free jumping. He jumps with sufficient technique in the front leg. He uses his body well and finishes his jump well. The shows a lot of scope.

 

Riding under test riders :

He has a good willingness to work under the saddle and he is ‘rittig’. The feeling of his mouth and his reaction to the aids is good. He uses his back well. The walk and trot are groundcovreing and scopefull. His canter is sufficiently groundcovering and with a strong use of his hind leg.

 

Jumping under the saddle :

Talifax van ‘t Roth shows a good impulsion, fast refelxes and overview during jumping under the saddle. The technique of his front leg is sufficient. The use of his body and the technique of his hind leg is good. The shows a lot of scope.

 

Talifax van ’t Roth, the 2022 champion stallion, is a strong and attentive stallion. He is expected to strengthen the BWP breeding with his strong canter and jumping capacities.

 

---------

Évaluation mère: Ulivia van ‘t Roth, °1997, la jument est décédée

 

Informations lignée maternelle: BWP-59

1° MÈRE: Ulivia van ‘t Roth

Descendants: Bel-Livia van ’t Roth (Poor Boy), Jump. 1m40 - Calimero van ’t Roth (Darco), Jump. 1m60 – Goldika van ’t Roth (Darco), Jump. 1m30 – Livius van ’t Roth (Indoctro), Jump. 1m35 – New-Livia van ’t Roth (Nonstop), Jump. 1m30 – …

2° MÈRE: Livia  

Descendants: Fokus (Carneval), étalon admis – Gonzales (Carneval), étalon admis, Jump. 1m50 – Jakina (Fabio), Jump. 1m30 – Rumba (Calypso III), Jump. 1m20 – Taggi van ’t Roth (Calypso III), Jump. 1m30

3° MÈRE: Fippe

 

Cliquez ici pour plus d'infos sur les performances dans la lignée maternelle (Hippomundo)

 

Type :

Talifax van 't Roth est un étalon bien développé et puissant avec une bonne expression. La tête est un peu longue. Il s'inscrit bien dans un modèle rectangulaire. L'encolure est longue, mais pourrait être légèrement plus musclée au-dessus. Il a un garrot bien développé. Le dos et le rein sont solides. L'arrière-main est bien formée, longue et musclée.

 

Membres :

Les membres sont bien développés et ont une longueur suffisante. Les aplombs sont corrects. Les pieds sont bien développés.

 

Allures :

Il marche assez amplement. Il trotte facilement avec une bonne amplitude, beaucoup d'impulsion et de technique des membres. Le galop est ample, souple et sauté avec puissance. Sur sol dur, il se déplace correctement et avec une bonne impulsion et souplesse.

 

Saut en liberté :

En liberté, il saute la ligne d'obstacles de façon fluide et garde très bien la vue d'ensemble. Il saute avec une technique des antérieurs satisfaisante. Il a une bonne utilisation du corps et achève bien son saut. Il montre beaucoup de puissance.

 

Sous la selle des cavaliers d'essai :

Sous la selle, il est bien en avant et facile à monter. La sensation en bouche et la réaction aux jambes sont bonnes. Les allures passent bien par le dos. Le pas et le trot sont amples et puissants, mais légèrement roulés. Il galope avec suffisamment d'amplitude et avec une forte utilisation du postérieur.

 

Épreuve de saut sous la selle :

Pendant l'épreuve de saut, Talifax van 't Roth montre une bonne battue, des réflexes rapides et une bonne vue d'ensemble. La technique des antérieurs est satisfaisante. L'utilisation du corps et la technique des postérieurs sont bonnes. Il montre beaucoup de puissance.

 

Talifax van 't Roth, l'étalon champion de 2022, est un étalon puissant et attentif. Il devrait renforcer l'élevage du BWP avec son galop puissant et ses capacités à l'obstacle.

AVICII VAN HET MERRETHOF17-04-2023
ALL IN03-05-2023
ACAJOU VAN 'T PRINSENBOS21-04-2023
AMADEUS VAN DE MALTAHOEVE14-05-2023
AMIGO AMORÉ B17-06-2023
AMARYLLIS VAN 'T VOORHOF01-05-2023
ALEX VAN DE MOTTELHOEVE07-05-2023
AMARYLLIS VAN HET GERSTHOF04-06-2023
ASTER DEESTER04-05-2023
ARIZONA VAN HET LINDEHOF31-05-2023
AICHA VAN DE DEUSTERHOEF23-06-2023
BALLANCE VAN 'T VOORHOF26-04-2024
BLUE MAGIC B19-05-2024