Afbeelding
Cavalier Russe Z

CAVALIER RUSSE Z

Afstammeling van
CASALL 210208399
x
NABAB DE REVE
Geboortedatum
Stokmaat
168
Fokrichting
Springen
Kleur
VOS
Fokker
SERGEI NABATNIKOV
Dekstation
JORIS DE BRABANDER - NABATNIKOV SERGEI - GALGSTRAAT 17, 9100 SINT-NIKLAAS, BELGIË

info@jorisdebrabander.be

0475 808 475

 

2689
Loading pedigree

For English and French scroll down.

 

Info moeder: Valentina van ’t Heike, °1998, merrie in buitenland (ICSI)

 

Informatie moederlijn: 52-BWP

1° MOEDER: Valentina van ’t Heike, Jump. 1m60

Nakomelingen: Boomer van ’t Heike (Grandeur), Jump. 1m60 – Epleaser van ’t Heike (For Pleasure), gekeurde hengst , Jump. 1m60

2° MOEDER: Quanina van ‘t Heike

Nakomelingen: Uster van ’t Heike (Burggraaf), Jump. 1m50 – Apiola van ’t Heike (Grandeur), Jump. 1m40 – Napiolo van ’t Heike (Grandeur), Jump. 1m2-40 – Dancer van ’t Heike (Tamura van ‘’ Heike), Jump. 1m60 – Goldfever van ’t Heike (Quidam de Revel), gekeurde hengst, Jump. 1m40 – Ice van ’t Heike (Corrado I), Jump. 1m40 – Kissable van ’t Heike (Numero Uno), Jump. 1m40 – Mozart van ’t Heike (Nabab de Reve), Jump. 1m40

3° MOEDER: Golympia

Nakomelingen: Volympia van ’t Heike (Darco), Jump. 1m50 – Iron van ’t Heike (Nabab de Reve), Jump. 1m45

Klik hier voor meer info over prestaties in de moederlijn (Hippomundo)

 

Type:

Cavalier Russe Z is een sportieve hengst die goed in het rechthoekmodel staat. De hals is goedgevormd en heeft lengte. Zijn schoft loopt mooi door in de rug. In de bovenlijn heeft hij voldoende lengte maar mist hij nog flankdiepte en bespiering.

 

Beenwerk:

Zijn fundament is zeer fijn. Het beenwerk heeft veel lengte en het is correct gesteld. De voeten kunnen royaler zijn.

 

Bewegingen:

De stap is kort. Hij draaft voldoende maar iets gespannen in het lichaam. Op de harde bodem mist de stap ruimte; de draf heeft voldoende ruimte en afdruk. De galop is energiek en lichtvoetig.

 

Vrijspringen:

In vrijheid laat hij veel springkwaliteit zien. Hij heeft veel reflexen op de sprong; Hij springt makkelijk en met een goed lichaamsgebruik. Hij opent achteraan zeer goed op de sprong en toont veel vermogen.

 

Springproef onder het zadel:

Tijdens de springproef zou hij meer tot rust mogen komen. Hij toont veel inzet maar mist nog Rittigkeit. De stap is hectisch en de draf mist iets ruimte. De galop is actief en zeer goed gesprongen. Bij het springen heeft hij veel reactie. Zijn lichaamsgebruik is goed en hij zwaait achteraan voldoende uit. Hij toont goed vermogen.

 

Cavalier Russe Z is een sportieve, goed springende hengst waarvan verwacht wordt dat hij in de voetsporen treedt van zijn vader Casall en zijn moeder Valentina van ’t Heike, die beiden op het allerhoogste niveau sprongen.

 

-----------

Information dam: Valentina van ’t Heike, °1998, mare is abroad (ICSI)

 

Information performances dam line: 52-BWP

1° DAM: Valentina van ’t Heike, Jump. 1m60

Offspring: Boomer van ’t Heike (Grandeur), Jump. 1m60 – Epleaser van ’t Heike (For Pleasure), approved stallion , Jump. 1m60

2° DAM: Quanina van ‘t Heike

Offspring:           Uster van ’t Heike (Burggraaf), Jump. 1m50 – Apiola van ’t Heike (Grandeur), Jump. 1m40 – Napiolo van ’t Heike (Grandeur), Jump. 1m2-40 – Dancer van ’t Heike (Tamura van ‘’ Heike), Jump. 1m60 – Goldfever van ’t Heike (Quidam de Revel), approved stallion, Jump. 1m40 – Ice van ’t Heike (Corrado I), Jump. 1m40 – Kissable van ’t Heike (Numero Uno), Jump. 1m40 – Mozart van ’t Heike (Nabab de Reve), Jump. 1m40

3° DAM: Golympia

Offspring: Volympia van ’t Heike (Darco), Jump. 1m50 – Iron van ’t Heike (Nabab de Reve), Jump. 1m45

 

Click here for more information on the performances in the dam line (Hippomundo)

 

Type:

Cavalier Russe Z is a sportive stallion with a good rectangular conformation. The neck is well-shaped and has length. The withers nicely continues into the back. The top line  has sufficient length but his flanks lack some deepth and muscle.

 

Legs:

His foundation is very delicate. The legs have much length and the stance is correct. The feet could be larger.

 

Movements:

The walk is short. The trot is sufficiently covering but he is slightly tense in his body. The walk lacks cover on hard ground, the trot shows sufficient cover and impulsion. The canter is energetic and light.

 

Free jumping:

He shows much jumping quality during free jumping. He has much reflex on the jump. He jumps easily and uses his body well. Behind he opens well on the jump and he shows much scope.

 

Jumping test under the saddle:

He could settle down a bit more during the jumping test. He shows much willingness to work but lacks some ‘rittigkeit’. The walk is hectic and the trot lacks some cover. The canter is active and very well jumped. He has much reflex when he jumps. He uses his body well and swings out sufficiently. He shows good scope.

 

Cavalier Russe Z is a sportive and well jumping stallion and is expected to follow the footsteps of his sire Casall and dam Valentina van ‘t Heike, who both performed on the highest level.

----------

 

Info mère: Valentina van ’t Heike, °1998, jument à l'étranger (ICSI)

 

Informations lignée maternelle: 52-BWP

1° MÈRE: Valentina van ’t Heike, Jump. 1m60

Descendants: Boomer van ’t Heike (Grandeur), Jump. 1m60 – Epleaser van ’t Heike (For Pleasure), étalon approuvé , Jump. 1m60

2° MÈRE: Quanina van ‘t Heike

Descendants:     Uster van ’t Heike (Burggraaf), Jump. 1m50 – Apiola van ’t Heike (Grandeur), Jump. 1m40 – Napiolo van ’t Heike (Grandeur), Jump. 1m2-40 – Dancer van ’t Heike (Tamura van ‘’ Heike), Jump. 1m60 – Goldfever van ’t Heike (Quidam de Revel), étalon approuvé, Jump. 1m40 – Ice van ’t Heike (Corrado I), Jump. 1m40 – Kissable van ’t Heike (Numero Uno), Jump. 1m40 – Mozart van ’t Heike (Nabab de Reve), Jump. 1m40

3° MÈRE: Golympia

Descendants: Volympia van ’t Heike (Darco), Jump. 1m50 – Iron van ’t Heike (Nabab de Reve), Jump. 1m45

Cliquez ici pour plus d'infos sur les performances dans la lignée maternelle (Hippomundo)

 

Type:

Cavalier Russe Z est un étalon sportif qui s'inscrit bien dans le modèle rectangulaire. L'encolure est bien formée et a de la longueur. Son garrot a une bonne transition vers le dos. Dans la ligne supérieure, il a assez de longueur, mais il manque encore de profondeur de flanc et de musculature.

 

Membres:

Sa base est très fine. Les membres ont beaucoup de longueur et les aplombs sont corrects. Les pieds pourraient être plus généreux.

 

Allures:

Le pas est court. Il trotte suffisamment, mais avec le corps légèrement tendu. Sur sol dur, le pas manque d'amplitude. Le trot a assez d'amplitude et d'impulsion. Le galop est énergique et léger.

 

Vrijspringen:

En liberté, il montre beaucoup de qualité au saut. Il a beaucoup de réflexes sur le saut. Il saute facilement avec une bonne utilisation du corps. Sur le saut, il ouvre très bien à l'arrière et il montre beaucoup de puissance.

 

Épreuve de saut sous la selle:

Pendant l'épreuve de saut, il devrait plus se détendre. Il montre beaucoup de volonté, mais manque encore de Rittigkeit. Le pas est irrégulier et le trot manque d'amplitude. Le galop est actif et très bien sauté. Il a beaucoup de réactivité au saut. Son utilisation du corps est bonne et il se déploie suffisamment à l'arrière. Il montre une bonne puissance.

 

Cavalier Russe Z est un étalon sportif qui saute bien, dont on pense qu'il suivra les traces de son père Casall et de sa mère Valentina van 't Heike, qui ont tous deux sauté au plus haut niveau.

 

Documenten