Het BWP-paspoort

Wat is het belang van een BWP paspoort?

Een BWP paspoort is van groot belang. Het is meer dan gewoon een identiteitskaart voor uw paard of pony. BWP is door de jaren heen een sterk merk geworden. Het BWP-paspoort heeft dus ook een commerciële waarde.

Het paspoort is het bewijs van inschrijving in één van onze officieel erkende stamboeken.

Ons grootste stamboek, dat van het Belgisch Warmbloed paard, werd al in 1955 opgericht onder de naam vzw Nationale Fokvereniging van het Landbouwrijpaard. Doorheen de jaren werden de beste genen uit verschillende Europese bloedlijnen samengebracht om te komen tot een uniek en superieur sportpaard, het Belgisch Warmbloed paard.

Deze geniet van groot aanzien op nationale en internationale tornooien, en is niet meer weg te denken uit de hoogste rankings. Door uw paard of pony te laten erkennen door BWP zorgt u niet alleen voor het behoud van één van de beste stamboeken ter wereld, maar kan u met uw paard of pony ook kwaliteitslabels verdienen voor nog meer aanzien.

Wat moet ik doen bij een eigenaarswijziging?

Een officiële eigenaarswijziging is enkel mogelijk met het originele stamboekdocument (paspoort) van het paard of de pony. In het paspoort is een pagina voorzien waarop u de gegevens van de nieuwe eigenaar (de naam en het adres) kan invullen.

Het correct ingevulde paspoort stuurt u vervolgens per post op naar BWP (Waversebaan 99 3050 Oud-Heverlee). Voor leden is dit een gratis dienst en kan de eigenaarswijziging meteen verwerkt worden. Zodra de eigenaarswijziging in het systeem is doorgevoerd, bezorgen we u het paspoort terug. Voor niet-leden wordt er eerst een factuur verstuurd. Van zodra wij de betaling ontvangen, voeren we de registratie van de nieuwe eigenaar uit en sturen we het paspoort naar u terug.

Ontdek de tarieven voor een eigenaarswijziging bij niet BWP-leden.

Wat als de oude eigenaar van mijn paard/pony niet getekend heeft?

Dat is geen probleem. Bij eigenaarswijzigingen geldt het principe “het papier volgt het paard”. Als het paard of de pony eigendom was van één persoon, dan kan de eigenaarswijziging zonder handtekening gebeuren. Had het paard of de pony meerdere eigenaars, dan is dit niet mogelijk. In dat geval is het noodzakelijk dat alle vorige eigenaars een duidelijk herkenbare handtekening plaatsen in het paspoort van het dier. Enkel dan kan het secretariaat de wijziging doorvoeren.

Wat als de nieuwe eigenaar de papieren/het paspoort meegekregen heeft, maar de wijziging niet laat uitvoeren?

Om ervoor te zorgen dat u als oude eigenaar niet vermeld blijft in het paspoort van een paard dat verkocht is, kan u, als laatst gekende eigenaar, het paard van uw naam laten schrappen. De nieuwe eigenaar moet hiervoor niet toegewezen worden. U kan dit telefonisch of via e-mail doorgeven.

Moet het lidmaatschap betaald zijn om een eigenaarswijzing te laten uitvoeren?

Het lidmaatschap moet niet betaald zijn om een eigenaarswijziging te laten uitvoeren. Voor BWP-leden is een eigenaarswijziging gratis. Voor niet-leden wordt er een bedrag aangerekend.

Ontdek de tarieven voor een eigenaarswijziging bij niet BWP-leden.

Wat moet ik doen bij het verlies van het paspoort?

Bij verlies van het paspoort kan u een duplicaat aanvragen. Dit is enkel mogelijk onder volgende voorwaarden:

  • Enkel de bij BWP geregistreerde eigenaar van het betrokken paard/pony kan een duplicaat aanvragen.
  • De aanvraag moet schriftelijk gebeuren, via een e-mail naar info@bwp.be.
  • De duplicaatsonkosten moeten voldaan zijn.

Wanneer aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, en het dier in België geregistreerd staat, komt een BWP afgevaardigde ter plaatse om het dier te controleren. Bij een gunstig advies krijgt de eigenaar het gevraagde duplicaat.

Als het over een dier gaat in het buitenland, dan gebeurt de controle aan de hand van volgende elementen. De aanvrager bezorgt ze aan het secretariaat.

  • Foto’s van het betreffende paard
  • Een signalement, opgemaakt door een dierenarts
  • Een bewijs van de juistheid van de afstamming via het resultaat van een DNA- of bloedonderzoek

De duplicaatsonkosten moeten sowieso betaald worden, ook als uit de controle blijkt dat er geen duplicaat uitgereikt mag worden.

Wat moet er gebeuren met het paspoort bij het overlijden van mijn paard/pony?

In de eerste plaats gecondoleerd met uw verlies.

Na het overlijden van uw paard of pony moet u het paspoort opsturen naar het secretariaat van BWP. Na het inbrengen van het overlijden in het computersysteem, zal het paspoort een stempel krijgen met de melding “Document nietig, paard overleden op...”. Normaal gezien blijft het paspoort daarna bij BWP. Op uitdrukkelijke vraag kan het paspoort naar u terug worden gestuurd waarna u het mag houden.