Afbeelding
Royal vant Gestelhof

ROYAL VAN 'T GESTELHOF

Afstammeling van
TOULON
x
DARCO
Geboortedatum
Stokmaat
171
Fokrichting
Springen
Kleur
BRUIN
Fokker
LOUIS VAN GESTEL
Dekstation
VAN GESTEL - HENDRIX - BEERSELERDIJK 15, 3960 Bree, BELGIË

bart.hendrix67@gmail.com

0475 440 708

 

2692
Loading pedigree

For English and French scroll down.

 

Info moeder: Wega van ‘t Gestelhof, °1999, merrie is overleden

 

Informatie moederlijn: 24-BWP

1° MOEDER: Wega van ’t Gestelhof

Nakomelingen: Eblesse van ’t Gestelhof (Warkant van ’t Gestelhof), Jump. 1m40 – Figaro van ’t Gestelhof (Warkant van ’t Gestelhof), Jump. 1m50 - Gizelle van ’t Gestelhof (Warkant van ’t Gestelhof), Jump. 1m40 – Jasper (Heartbreaker), Jump. 1m60

2° MOEDER: Sanne van ‘t Gestelhof

Nakomelingen: Ami van ’t Gestelhof (Daro), Jump. 1m45 – Barco van ’t Gestelhof (Darco), Jump. 1m60 – Dublesse van ’t Gestelhof (Turbo van ’t Gestelhof), Jump. 1m50 – Capri van ’t Gestelhof (Turbo van ’t Gestelhof), Ev. CIC3* - Ginde van ’t Gestelhof (Heartbreaker), Jump. 1m45

3° MOEDER: Foblesse van ’t Gestelhof, Elite

Nakomelingen: Utabor van ’t Gestelhof (Darco), gekeurde hengst, Jump. 1m45

Klik hier voor meer info over prestaties in de moederlijn (Hippomundo)

 

Type:

Royal van het Gestelhof is een sterk gespierde hengst die iets meer in het rechthoekmodel kan staan. Het front kan iets aansprekender zijn. De hals kan iets meer lengte hebben. Hij heeft veel verdiep en zijn middenstuk is sterk gespierd en gesloten. Het kruis is lang en de achterhand is goed bespierd.  

 

Beenwerk:

Het beenwerk heeft veel bot. In het voorbeen is hij iets hol. Rechts voor is hij Frans gesteld. De voeten zijn goed gevormd.

 

Bewegingen:

De stap is ruim en met voldoende afdruk. De draf kan iets ruimer zijn maar is voldoende sterk. Op de harde bodem stapt hij goed en draaft hij met voldoende stuwing.

 

Springproef onder het zadel:

Tijdens de springproef toont hij veel inzet. De stap is voldoende en de draf kan ruimer en meer gedragen zijn. De galop is voldoende ruim maar iets weinig bergop gesprongen. Tijdens het springen weet hij te bekoren. Hij springt met veel afdruk. Zijn beentechniek en lichaamsgebruik zijn zeer goed. Hij toont goed vermogen.

 

Royal van het Gestelhof laat een sterke indruk na in de springproef. Van hem wordt verwacht dat hij zijn uitstekende springcapaciteiten zal doorgeven.

---------------

Information dam: Wega van ‘t Gestelhof, °1999, mare has died

 

Information performances dam line: 24-BWP

1° DAM: Wega van ’t Gestelhof

Offspring:           Eblesse van ’t Gestelhof (Warkant van ’t Gestelhof), Jump. 1m40 – Figaro van ’t Gestelhof (Warkant van ’t Gestelhof), Jump. 1m50 - Gizelle van ’t Gestelhof (Warkant van ’t Gestelhof), Jump. 1m40 – Jasper (Heartbreaker), Jump. 1m60

2° DAM: Sanne van ‘t Gestelhof

Offspring:           Ami van ’t Gestelhof (Daro), Jump. 1m45 – Barco van ’t Gestelhof (Darco), Jump. 1m60 – Dublesse van ’t Gestelhof (Turbo van ’t Gestelhof), Jump. 1m50 – Capri van ’t Gestelhof (Turbo van ’t Gestelhof), Ev. CIC3* - Ginde van ’t Gestelhof (Heartbreaker), Jump. 1m45

3° DAM: Foblesse van ’t Gestelhof, Elite

Offspring:           Utabor van ’t Gestelhof (Darco), approved stallion, Jump. 1m45

 

Click here for more information on the performances in the dam line (Hippomundo)

 

Type:

Royal van het Gestelhof is a strongly muscular stallion who could have a slightly more rectangular conformation. His front could be more appealing. The neck could have a little more length. He has much depth and his middle section is very muscular and closed. The croup is long and the hindquarters is muscular.

 

Legs:

The legs show a lot of bone. His front leg is slightly hollow. His right front leg is a little toed out. The feet are well-shaped.

 

Movements:

The walk is covering and has sufficient impulsion. The trot could be slightly more covering but is amply strong. He walks good on hard ground and his trot shows sufficient impulsion.

 

Jumping test under the saddle:

He shows much willingness to work during the jumping test. The walk is sufficient and the trot could be more covering and carried. The canter is sufficiently covering but could be more uphill. It is a delight to see him jump. He jumps with much impulsion. His technique and the use of his body are very good. He shows good scope.

 

Royal van het Gestelhof made a strong impression after the jumping test. He is expected to pass on his excellent jumping qualities.

--------

Info mère: Wega van ‘t Gestelhof, °1999, jument est décédée

 

Informations lignée maternelle: 24-BWP

1° MÈRE: Wega van ’t Gestelhof

Descendants:     Eblesse van ’t Gestelhof (Warkant van ’t Gestelhof), Jump. 1m40 – Figaro van ’t Gestelhof (Warkant van ’t Gestelhof), Jump. 1m50 - Gizelle van ’t Gestelhof (Warkant van ’t Gestelhof), Jump. 1m40 – Jasper (Heartbreaker), Jump. 1m60

2° MÈRE: Sanne van ‘t Gestelhof

Descendants:     Ami van ’t Gestelhof (Daro), Jump. 1m45 – Barco van ’t Gestelhof (Darco), Jump. 1m60 – Dublesse van ’t Gestelhof (Turbo van ’t Gestelhof), Jump. 1m50 – Capri van ’t Gestelhof (Turbo van ’t Gestelhof), Ev. CIC3* - Ginde van ’t Gestelhof (Heartbreaker), Jump. 1m45

3° MÈRE: Foblesse van ’t Gestelhof, Elite

Descendants:     Utabor van ’t Gestelhof (Darco), étalon approuvé, Jump. 1m45

Cliquez ici pour plus d'infos sur les performances dans la lignée maternelle (Hippomundo)

 

Type:

Royal van het Gestelhof est un étalon fortement musclé qui pourrait s'inscrire un peu mieux dans le modèle rectangulaire. L'avant pourrait être un peu plus attrayant. L'encolure pourrait avoir un peu plus de longueur. Il a beaucoup de profondeur et sa partie médiane est fortement musclée et fermée. La croupe est longue et l'arrière-main est bien musclée.

 

Membres:

Les membres ont beaucoup d'os. Il est légèrement creux dans les antérieurs. Devant à droite, il est panard. Les pieds sont bien formés.

 

Allures:

Le pas est ample avec une impulsion satisfaisante. Le trot pourrait être légèrement plus ample, mais il est assez puissant. Sur sol dur, il marche bien et il trotte avec assez de propulsion.

 

Épreuve de saut sous la selle:

Lors de l'épreuve de saut, il montre beaucoup de volonté. Le pas est satisfaisant et le trot pourrait être plus ample et plus soutenu. Le galop est assez ample, mais un peu trop peu sauté en montant. À l'obstacle, il sait charmer. Il saute avec une bonne battue. Sa technique des membres et son utilisation du corps sont très bonnes. Il montre une bonne puissance.

 

Royal van het Gestelhof laisse une forte impression après de l'épreuve de saut. Il devrait transmettre ses excellentes capacités d'obstacle.

WINNIE VAN ‘T BROEKEND11-04-2022
WHISPER VAN DE VLINDERVALLEI05-06-2022
WONDERGIRL TMD13-06-2022
WAY VAN 'T GESTELHOF19-06-2022
WILCO VAN 'T GESTELHOF06-07-2022
Documenten