Laatste dagen inschrijven wedstrijd Bestgaande Rijpony!

Afbeelding
Bestgaande Rijpony: enkel Nationale wedstrijd dit jaar

Omdat er in het voorjaar door de Covid19-omstandigheden geen duidelijkheid was vanaf wanneer het inrichten van sportwedstrijden voor amateurs zou toegelaten zijn, werd er beslist om ook in 2021 enkel de Nationale wedstrijd Bestgaande Rijpony te organiseren. Er kan dus vrij ingeschreven worden.

De Nationale wedstrijd Bestgaande Rijpony wordt georganiseerd op zaterdag 2 oktober 2021 in de Moervelden te Broechem.

 

Woensdag 15 september sluiten de inschrijvingen af, dus schrijf nog snel in!

 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en rekening houdend met de coronavoorschriften zal er een programma uitgewerkt worden om alles veilig en vlot te laten verlopen.

Hiervan worden de eigenaars van de aangemelde pony’s op de hoogte gesteld.

 

Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro per deelnemende pony. Gelijktijdig met de inschrijving dient dit inschrijfbedrag overgeschreven te worden op het rekeningnummer BE40 7364 0368 4863 met vermelding inschrijving “Bestgaande Rijpony + naam van de pony”.

 

Voor elke deelnemer is er een aandenken voorzien.