Laatste dag inschrijven oefenavond vrijspringen, BWP Rivierenland