De Diergeneeskundige Fase (1ste Fase) van de BWP Hengstenkeuring 2025

Afbeelding
gent diergeneeskundig onderzoek
Dirk Caremans

Nu de hengstenkeuring 2024 is afgerond, kan de zoektocht naar nieuwe potentiële kandidaat dekhengsten voor de lichting 2025 van start gaan. Er wordt uitgekeken naar hengsten die qua bloedvoering, type en sportaanleg een meerwaarde kunnen bieden aan de BWP-fokkerij optie springen en dressuur.

Als een mogelijke kandidaat hengst gevonden is, is het diergeneeskundig onderzoek de eerste stap in het selectieproces. Voor de hengstenkeuring 2025 loopt deze eerste fase vanaf 1 april t.e.m. 15 november 2024. Enkel de kandidaat dekhengsten die groen licht krijgen op deze eerste fase kunnen aangemeld worden voor de verdere keuring.

 

Aanmelding voor de diergeneeskundige fase (=1ste fase)

De eerste fase van de hengstenkeuring loopt tot en met 15 november 2024, wat meteen ook de uiterste inschrijfdatum is voor de tweede fase van de hengstenkeuring. Aanmelden voor deze eerste fase dient uiterlijk op 15 oktober 2024 te gebeuren. Hiervoor dient tijdens de kantooruren contact te worden opgenomen met het secretariaat van de Vakgroep Heelkunde en Anesthesie van de Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke, op het nummer 09/264 76 18. Voor afspraken die na 16 oktober 2024 worden gemaakt, is er een toeslag van 150 euro (excl. BTW) per hengst waarbij een uitzondering wordt voorzien voor kandidaat-dekhengsten waarvan men kan aantonen dat ze na die datum werden verworven naar aanleiding van hun deelname aan een keuring/voorselectie van een door BWP erkend stamboek.

 

Alle afmeldingen voor de medische keuring, bv. dat men op een afspraak slechts 2 in plaats van drie hengsten zal aanbieden, moeten tenminste 3 werkdagen op voorhand aan het secretariaat van de kliniek worden gemeld via email naar heidi.staelens@ugent.be. Voor onderzoeken die niet tenminste 3 werkdagen op voorhand via email werden geannuleerd zal een no-show fee van 150 euro (excl. BTW) aangerekend worden per hengst die niet op de voorziene afspraak wordt aangeboden.

 

Om een vlot verloop van de keuring te garanderen, wordt er gevraagd dat de hengsten onbeslagen worden aangeboden. Zij moeten een microchip bezitten en vergezeld zijn van hun paspoort (hetzij een kopie) ten behoeve van de identiteitscontrole.

 

Diergeneeskundig onderzoek voor dressuurhengsten

Van de kandidaat dressuurhengsten zullen er in aanvulling op het standaardprotocol röntgenopnames van de 6de en 7de halswervel en de eerst borstwervels / ribben worden gemaakt. Recentelijk worden misvormingen van deze wervels (Equine Complex Vertebral Malformation = ECVM) in verband gebracht met afwijkende bewegingspatronen en verminderde stabiliteit. Bovendien is de afwijking mogelijk ook erfelijk. Voorlopig zullen de vaststellingen in het medisch verslag worden opgenomen zonder er een conclusie aan te verbinden. Na een aantal jaren zal de extra screening van de dressuurhengsten geëvalueerd worden.  

 

Voorstellers van een kandidaat dressuurhengst dienen bij aanvang van het consult expliciet aan de dierenarts te melden dat het een dressuurpaard betreft. Zoniet zal het protocol achteraf onvolledig blijken en riskeert men dat de hengst niet kan worden ingeschreven voor de tweede (3-jarige)/derde fase (4-jarige en ouder).