België: Een dressuurland?

Afbeelding
Fokkerscafé dressuur
Dirk Caremans

We zijn er allemaal van overtuigd dat in België goede dressuurpaarden gefokt worden. Maar we hebben niet de naam van een dressuurland te zijn. Duitsland, Nederland en ondertussen Denemarken hebben die naam wel. Daarnaast timmert Engeland ook sterk aan de weg.

Hoog tijd om hier verandering in te brengen en de rangen te sluiten. We zijn al een klein land dus moeten we samen aan 1 zeel trekken om de buitenwereld ervan te overtuigen dat België inderdaad een dressuurland is. Dat zal de fokkerij, de handel en ook de sport ten goede komen. Alles heeft met elkaar te maken.

 

Waar is het zeel?

Maar hoe doen we dat dan, aan één zeel trekken? Dat willen we graag horen van alle fokkers. Er worden al schoorvoetend stappen ondernomen. De KBRSF wil enkel nog Belgische paarden naar het WK Dressuur afvaardigen, BWP heeft ondertussen haar hengstenkeuringscommissie, stamboekcommissie en alle keuringsactiviteiten gesplitst, maar er kan nog meer gebeuren.

Wat? Dat willen we graag horen van fokkers, handelaars, sportstallen die zich met dressuur bezighouden. Welke ideeën leven er? Hoe kunnen we België als dressuurpaardenland op de kaart zetten, niet alleen wat de fokkerij betreft, maar ook de sport en de handel.

 

Het Belgisch Dressuurfokkers Café

Tijdens het BK dressuur in Lier (VRIJDAG 6 MEI 2022, 20:00 uur) willen we iedereen die zich geroepen voelt om mee te denken en te praten over concrete acties graag uitnodigen in ons fokkerscafé. We willen daar vooral ideeën, meningen en bedenkingen horen. Maar als we in Vlaanderen al decennia de beste trekpaarden ter wereld fokken, als we in enkele decennia de top van de springpaardenfokkerij kunnen worden, dan kunnen we dat ook met de dressuurpaarden. We zijn ervan overtuigd dat de Belgische fokker slim, trots en eigenwijs genoeg is.

 

Format: We hebben een aantal stellingen en vragen geformuleerd die we aan bod willen laten komen. Allemaal ideeën om België beter op de dressuurlandkaart te zetten. We laten de panelleden aan het woord maar we willen vooral van de deelnemers in het café weten hoe ze er over denken. Het is de bedoeling om voor elk idee dat op tafel komt ook te bekijken of we er een concrete vervolgactie aan kunnen verbinden. We hebben in ieder geval al de toezegging van de KBRSF en het BWP-stamboek om positief te staan t.o.v. de voorstellen die geformuleerd zullen worden.

Tom Creemers zal de avond modereren.

 

Gastsprekers:

Ook voor de mensen die enkel eens willen komen luisteren kan het een interessante avond worden want we hebben Dr. Sofie Van De Velde van dierenkliniek “De Bosdreef” bereid gevonden om inzicht te geven in de meest voorkomende medische problemen bij dressuurpaarden en vooral hoe we als fokker en ruiters hier iets aan kunnen doen. Voordien zal Eddy Schuurmans – voorzitter van de stamboekcommissie dressuur - een korte stand van zaken geven over de positie van de dressuurpaardenfokkerij binnen BWP en enkele concrete plannen. Dit is al een tipje van de sluier, hiernaast zullen er uiteraard nog enkele andere gastsprekers zijn uit de sport en de fokkerij.