Afbeelding
Thor vant Swillenhof
Dirk Caremans

THOR VAN 'T SWILLENHOF

Afstammeling van
SECRET 730609814
x
GRIBALDI 090701693
Geboortedatum
Stokmaat
170
Fokrichting
Dressuur
Kleur
ZWART
Fokker
JOZEF VAN EYCK
Dekstation
FRANCKX - RINGSTRAAT 16, 2560 Nijlen, BELGIË

janfranckx@telenet.be

03/480.88.29

 

2742
Loading pedigree

For English and French scroll down.

 

Beoordeling moeder : Jubaldi van de Vogelzang, °2009, 168cm (opgemaakt 2022)

Jubaldi van de Vogelzang staat goed in het rechthoekmodel en is goed bergop gebouwd. Zij beschikt over veel conditie. Haar front is goed met een goede bespiering van de hals. De schoft is goed gelegen en de schouder is voldoende schuin en lang. In de rug is zij iets gezonken. De lendenen zijn voldoende sterk. Het kruis is licht schuin en voldoende gespierd. Het beenwerk staat in de goede verhoudingen en is hard. De voeten zijn goed. Vooraan heeft zij een licht Vlaamse stand.

In stap zijn de ruimte, afdruk en souplesse goed in orde. Zij draaft voldoende ruim met goede afdruk en gedragenheid.

 

Informatie moederlijn:

1° MOEDER: Jubaldi van de Vogelzang

2° MOEDER: Di Amour  

Nakomelingen: Ivano van de Vogelzang (Rock Forever), Dr.Nat. LT NED

3° MOEDER: Weinperle

Nakomelingen: Borsato (Belissimo), Dr. Int. G.P. – Bel Forrest (Belissimo), Dr.Int. G.P. – Ibanero van de Vogelzang (Belissimo), Dr.Int. G.P. – Juschinski van de Vogelzang (Tuchinski), Dr.Nat. PSG ITA

 

Klik hier voor meer info over prestaties uit de moederlijn (Hippomundo)

 

Type :

Thor van ’t Swillenhof is een aansprekende hengst die voldoende in het rechthoekmodel staat. In de voorhand kan hij iets moderner zijn. Zijn hoofd heeft voldoende snit. Alhoewel ietwat laag aangezet, heeft zijn hals toch voldoende lengte. De schoft-schouderpartij is goed. De bovenlijn en achterhand zijn goed ontwikkeld.

 

Beenwerk : Het beenwerk is voldoende sterk en correct gesteld. De lengte van het beenwerk is goed. Vooraan is hij iets steil gesteld. De voeten zijn goed gevormd.  

 

Bewegingen aan de hand:

De stap is correct met een goede ruimte en afdruk. Hij draaft met een goede zelfhouding en goed evenwicht waarbij de ruimte en afdruk goed is.

Op de harde bodem stapt hij correct met goede actie van het achterbeen en draaft hij makkelijk met goede tact en afdruk.

 

Bewegingen in vrijheid:

In vrijheid draaft hij met tact en een goed gebruik van het achterbeen. Hij galoppeert goed bergop en met voldoende ruimte waarbij hij makkelijk kan wisselen en schakelen.

 

Longeren :

Tijdens de hele proef blijft hij behoorlijk gespannen waardoor hij weinig losgelaten tot draven en galopperen komt.Mede door de manier van voorstellen heeft de hengst wat last met de balans in draf en galop. Toch komt de kwaliteit van de galop met een goed ondergesprongen achterbeen nog tot uiting.

 

Rijden onder het zadel :

Onder de testruiters toont Thor van ’t Swillenhof veel looplust. Hij is iets onder de indruk van de omgeving. De rijdbaarheid is goed. Daarbij is hij steeds goed aan het been. De aanleuning kan iets beter zijn. Hij beweegt goed over de rug.

De stap is nog iets te gespannen maar is wel voldoende ruim en actief . In draf maakt hij voldoende front en heeft hij evenwicht. Hij draaft ruim en met afdruk. De galop is zeer goed gesprongen, bergop, en met ruimte en kracht.

 

Thor van ’t Swillenhof is een temperamentvolle hengst die met voldoende oprichting en veel evenwicht beweegt, waarbij de galop opvalt. Hij werd uitgeroepen tot kampioenhengst dressuur 2022.

 

-----------

 

Information dam line:

1° DAM: Jubaldi van de Vogelzang

2° DAM: Di Amour         

Offspring: Ivano van de Vogelzang (Rock Forever), Dr.Nat. LT NED

3° DAM: Weinperle

Offspring: Borsato (Belissimo), Dr. Int. G.P. – Bel Forrest (Belissimo), Dr.Int. G.P. – Ibanero van de Vogelzang (Belissimo), Dr.Int. G.P. – Juschinski van de Vogelzang (Tuchinski), Dr.Nat. PSG ITA

 

Click here for more info on the dam line’s performances (Hippomundo)

 

Type :

Thor van ’t Swillenhof is an attractive stallion with a sufficient rectangular conformation. His front could be more modern. His head is well-shaped. The neck has sufficient length, but slightly low postioned. The withers-shoulders are good. The top line and hindquarters are well-developed.  

 

Legs : The legs are sufficiently strong and the stance is correct. The length of the legs is good. The position of the front legs is slightly steep. His feet are well-shaped.

 

Movements in-hand :

The walk is correct and covering and has a good suspension. He trots with a good self-carriage and a good balance. The trot is covering and has a good suspension. His walk is correct and with an active hind leg on hard ground and he trots smoothly with a good rhythm and impulsion.

 

 

Free movement:

His trot is rhythmical and he uses his hind legs well. His canter is uphill and sufficient covering. He changes easily.

 

Lunging :

He remains rather tense during the whole test and therefore he shows little suppleness during trot and canter. Partly due to the way of presenting the stallion, he has some problems with the balance in trot and canter. However, the quality of the canter with a good and active hind leg is still evident.

 

Riding under the saddle :

Under the test riders, Thor van 't Swillenhof shows a lot of willingness to work. He is slightly impressed by the surroundings. The rideability is good. He reacts well on the rider’s leg. The contact could be slightly better. He moves well over his back.

The walk is still a bit tense but has sufficient groundcover and action. He shows sufficient self-carriage in trot and he is balanced. He trots covering and with impulsion. The canter is very well jumped and uphill and shows cover and power.

 

Thor van ’t Swillenhof is a fiery stallion who moves with sufficient self-carried and much balance, where the canter stands out. He was declared champion dressage stallion 2022.

 

-----------

 

Informations lignée maternelle:

1° MÈRE: Jubaldi van de Vogelzang

2° MÈRE: Di Amour        

Descendants: Ivano van de Vogelzang (Rock Forever), Dr.Nat. LT NED

3° MÈRE: Weinperle

Descendants: Borsato (Belissimo), Dr. Int. G.P. – Bel Forrest (Belissimo), Dr.Int. G.P. – Ibanero van de Vogelzang (Belissimo), Dr.Int. G.P. – Juschinski van de Vogelzang (Tuchinski), Dr.Nat. PSG ITA

 

Plus d’infos: fiche Hippomundo

 

Type :

Thor van 't Swillenhof est un étalon attrayant qui s’inscrit assez bien dans un modèle rectangulaire. L'avant-main pourrait être un peu plus moderne. La tête est assez fine. Bien qu'implantée un peu bas, son encolure a une longueur satisfaisante. Le garrot et les épaules sont bons. La ligne du dessus et l'arrière-main sont bien développées.

 

Membres :

Les membres sont assez puissants et les aplombs corrects. La longueur des membres est bonne. Les antérieurs sont un peu raides. Les pieds sont bien formés.

 

Allures tenu à la main:

Le pas est correct avec une bonne amplitude et une bonne impulsion. Il trotte avec une bonne posture, un bon équilibre, une bonne amplitude et une bonne impulsion.

Sur sol dur, il marche correctement avec une bonne action des postérieurs et il trotte avec beaucoup d’aisance, avec un bon tact et une bonne impulsion.

 

Allures en liberté:

En liberté, il trotte avec tact et un bon usage des postérieurs. Il a un bon galop relevé avec assez d’amplitude et il est agile lors des changements de pied et des transitions.

 

À la longe :

Pendant toute l'épreuve, il reste assez tendu, de sorte qu'il trotte et galope avec peu de décontraction. En partie à cause de la manière dont cet étalon est présenté, il a quelques problèmes d'équilibre au trot et au galop. Néanmoins, la qualité du galop est toujours visible avec un galop bien sauté et un postérieur bien sous lui.

 

Sous la selle :

Thor van 't Swillenhof montre être bien en avant sous la selle de ses cavaliers d'essai. Il est un peu impressionné par l'environnement. L’aptitude à être monté est bonne. Il réagit toujours bien aux jambes. L’appui sur la main pourrait être un peu meilleur. Il utilise bien son dos.

Le pas est encore un peu trop tendu, mais avec assez d'amplitude et d'action. Le trot est assez relevé et il a de l'équilibre. Il trotte amplement et avec impulsion. Le galop est très bien sauté, relevé, avec de l'amplitude et de la puissance.

 

Thor van 't Swillenhof est un étalon avec du tempérament qui a des allures assez relevées et beaucoup d'équilibre, ce qui fait ressortir le galop. Il a été proclamé étalon champion en dressage 2022.

 

 

ADARO-MOOSE VAN DE HEIDE17-05-2023
AYLA VAN STAL ROSAS23-05-2023
AVATHOR VAN DE VOGELZANG31-03-2023
ADINDA VAN DE VOGELZANG20-04-2023
ANANYS VAN 'T HOF27-03-2023
ASTON- MARTIN07-04-2023
ALVARO01-06-2023