Afbeelding
Tattoo H DB
Dirk Caremans

TATTOO H & db - TN

Afstammeling van
PARFAIT VAN HET SCHAECK
x
KANNAN 92.4130
Geboortedatum
Stokmaat
170
Fokrichting
Springen
Kleur
BRUIN
Fokker
DE BOCK VALENTIJN & HEYRMAN CARL
Dekstation
DE BOCK - TURKYEN 45, 9100 SINT-NIKLAAS, BELGIË

valentijn.debock@telenet.be

0477/380.256

 

2735
Loading pedigree

For English and French scroll down.

 

Beoordeling moeder: O’Mega H & DB, °2014, 171cm (opgemaakt 2018)

Omega H & db staat goed in het rechthoekmodel en heeft goede lengte in het beenwerk. De hals is voldoende lang maar iets verticaal gericht. De schoft is goed gelegen. Zij heeft goede lengte in het middenstuk. De lendenpartij is sterk. Het kruis heeft lengte en de achterhand is goed gespierd. Het beenwerk heeft goed bot en is correct gesteld. De kootstand is iets recht. Zij stapt met goede ruimte en afdruk. Zij heeft een zeer goede ruime en gedragen draf.

 

Informatie moederlijn: BWP-100

1° MOEDER: O' Mega H & db, Elite, Jump. 1m45

Nakomelingen: Tattoo H & HB (Parfait van het Schaeck), gekeurde hengst

2° MOEDER: Ikea van ‘t Roosakker         

Nakomelingen: Lexicon II van ’t Roosakker (Lexicon), Jump. 1m50 – L’Esprit Hero Z (Lexicon), Jump. 1m60 – Olivia Hero Z (Out of Touch), Jump. 1m40 – Musica van ’t Roosakker (Spartacus TN), Jump. 1m40 – Monarch van ’t Roosakker (Elvis ter Putte), Jump. 1m35 - …

3° MOEDER: Electra van ’t Roosakker, P-label, Jump. 1m60

Nakomelingen: Horpleasure van ’t Roosakker (For Pleasure), Jump. 1m60 – Kaprice (Echo van Spieveld), Jump. 1m60 – Kassander van ’t Roosakker (Echo van ’t Spieveld), gekeurde hengst, Jump. 1m40 – James Bond van ’t Roosakker (Echo van ’t Spieveld), Jump. 1m45 – Estrelle Hero Z (Echo van ’t Spieveld), Jump. 1m40 - …

 

Klik hier voor meer info over prestaties uit de moederlijn (Hippomundo)

 

Type :

Tattoo H & db is modern en sportief gebouwd. Hij staat goed in het rechthoekmodel. De hals is voldoende lang maar is iets diep aangezet. Hij heeft een schuine schouder en een goede schoft. De rug- en lendenpartij zijn goed en de achterhand is goed bespierd.  

 

Beenwerk :

Het beenwerk is voldoende rassig en staat goed in de verhoudingen. De beenstanden zijn correct. De voeten zijn goed ontwikkeld.  

 

Bewegingen :

Zijn stap is ruim en vlot. Hij draaft ruim en met zeer goede afdruk. De galop is ruim maar iets gespannen. Op de harde bodem heeft hij een ruime en correcte stap en draaft hij met een sterk achterbeengebruik.

 

Springen in vrijheid :

Bij het vrijspringen mist hij iets ontspanning. Hij springt met goede voorbeentechniek. Hij houdt soms het hoofd iets hoog op de sprong en kan meer doorspringen. Hij toont voldoende vermogen.   

 

Rijden onder de testruiters :

Onder het zadel heeft hij veel looplust en geeft hij de ruiters een prima gevoel. Het mondgevoel is middelmatig tot goed. Hij beweegt goed over de rug. De stap en draf zijn ruim en met goede afdruk. De galop is zeer goed met goede ruimte en veel evenwicht.

 

Springen onder zadel :

Bij het springen onder het zadel laat Tattoo H & db kwaliteit zien. Hij springt met veel reflexen. De voorbeentechniek en lichaamsgebruik zijn goed. Hij zwaait achteraan goed uit. Hij toont goed vermogen.

 

Tattoo H & db werd aangeduid als reservekampioen 2022. Het is een knappe sportieve hengst die in type, bewegingen en springen de fokkerij kan verbeteren.

 

----------

Evaluation dam: O’Mega H & DB, °2014, 171cm (issued 2018)

Omega H & db has a good rectangular conformation and her legs have good length. The neck has a sufficient length but is slightly vertical. The withers is well-positioned. Her middle section has a good length. The loins are strong. The croup has length and the hindquarters is muscular. The legs show bone and the stance is correct. The stance of the patterns is a little straight. She walks with good groundcover and impulsion. Her trot is very groundcovering and carried.

 

Information dam line: BWP-100

1° DAM: O' Mega H & db, Elite, Jump. 1m45

Offspring: Tattoo H & HB (Parfait van het Schaeck), approved stallion

2° DAM: Ikea van ‘t Roosakker  

Offspring: Lexicon II van ’t Roosakker (Lexicon), Jump. 1m50 – L’Esprit Hero Z (Lexicon), Jump. 1m60 – Olivia Hero Z (Out of Touch), Jump. 1m40 – Musica van ’t Roosakker (Spartacus TN), Jump. 1m40 – Monarch van ’t Roosakker (Elvis ter Putte), Jump. 1m35 - …

3° DAM: Electra van ’t Roosakker, P-label, Jump. 1m60

Offspring: Horpleasure van ’t Roosakker (For Pleasure), Jump. 1m60 – Kaprice (Echo van Spieveld), Jump. 1m60 – Kassander van ’t Roosakker (Echo van ’t Spieveld), approved stallion, Jump. 1m40 – James Bond van ’t Roosakker (Echo van ’t Spieveld), Jump. 1m45 – Estrelle Hero Z (Echo van ’t Spieveld), Jump. 1m40 - …

 

Click here for more information on the performances in the dam line (Hippomundo)

 

Type :

Tattoo H & db is a modern and sportive stallion. He has a good rectangular conformation. The neck has sufficient length. His shoulder is sloping and he has good withers. The back and loins are good and the hindquarters is muscular.

 

Legs :

The legs are good and proportional. The stance of the legs is correct. The feet are well-developed.

 

Movements :

His walk is groundcovering and smooth. His trot is groundcovering and has a very good impulsion. The canter is covering but a little tense. He has a covering and correct walk on hard ground and he he trots with a strong hind leg.

 

Free jumping :

He lacks some relaxation in free jumping. He jumps with a good front leg technique. He sometimes holds his head slightly high on the jump and he jump more smoothly. He shows sufficient scope.

 

Riding under test riders :

He shows much willingness to work under the saddle and gives the riders an excellent feeling. The feeling of the mouth average to good. He uses his back well. The walk and trot are groundcovering and with impulsion. The canter is very good with good cover and much balance.

 

Jumping under the saddle :

Tatto H & db shows quality during the jumping under the saddle. He jumps with a lot of reflex. The technique of his front leg and use of his body is good. He swings out well and shows good scope.

 

Tattoo H & db was awarded the 2022 reserve champion title. He is a handsome and sportive stallion who can improve type, movement and jumping.

 

---------

 

Évaluation mère: O’Mega H & DB, °2014, 171cm (rédigée en 2018)

O’Mega H & db s'inscrit bien dans un modèle rectangulaire et a une bonne longueur des membres. L'encolure est assez longue mais légèrement verticale. Le garrot est bien placé. La partie médiane a une bonne longueur. Le rein est solide. La croupe est longue et l'arrière-main bien musclée. Les membres ont une bonne ossature et les aplombs sont corrects. La position du paturon est un peu droite. Elle marche avec une bonne amplitude et une bonne impulsion. Le trot est très ample et très bien soutenu.

 

Informations lignée maternelle: BWP-100

1° MÈRE: O' Mega H & db, Elite, Jump. 1m45

Descendants: Tattoo H & HB (Parfait van het Schaeck), étalon admis

2° MÈRE: Ikea van ‘t Roosakker 

Descendants: Lexicon II van ’t Roosakker (Lexicon), Jump. 1m50 – L’Esprit Hero Z (Lexicon), Jump. 1m60 – Olivia Hero Z (Out of Touch), Jump. 1m40 – Musica van ’t Roosakker (Spartacus TN), Jump. 1m40 – Monarch van ’t Roosakker (Elvis ter Putte), Jump. 1m35 - …

3° MÈRE: Electra van ’t Roosakker, label P, Jump. 1m60

Descendants: Horpleasure van ’t Roosakker (For Pleasure), Jump. 1m60 – Kaprice (Echo van Spieveld), Jump. 1m60 – Kassander van ’t Roosakker (Echo van ’t Spieveld), étalon admis, Jump. 1m40 – James Bond van ’t Roosakker (Echo van ’t Spieveld), Jump. 1m45 – Estrelle Hero Z (Echo van ’t Spieveld), Jump. 1m40 - …

 

Cliquez ici pour plus d'infos sur les performances dans la lignée maternelle (Hippomundo)

 

Type :

Tattoo H & db a une constitution moderne et sportive. Il s'inscrit bien dans un modèle rectangulaire. L'encolure est assez longue, mais l'implantation est un peu basse. Il a une épaule inclinée et un bon garrot. Le dos et le rein sont bons et l'arrière-main est bien musclée.

 

Membres :

Les membres sont assez racés et bien proportionnés. Les aplombs sont corrects. Les pieds sont bien développés.

 

Allures :

Son pas est ample et fluide. Il trotte amplement et avec une très bonne impulsion. Le galop est ample, mais un peu tendu. Sur sol dur, il a un pas ample et correct et il trotte avec une forte utilisation du postérieur.

 

Saut en liberté :

Lors du saut en liberté, il manque un peu de détente. Il saute avec une bonne technique des antérieurs. Il garde parfois la tête un peu haute sur le saut et pourrait sauter plus loin. Il montre une puissance suffisante.

 

Sous la selle des cavaliers d'essai :

Sous la selle, il est bien en avant et il donne aux cavaliers de bonnes sensations. La sensation en bouche est moyenne à bonne. Les allures passent bien par le dos. Le pas et le trot sont amples et avec une bonne impulsion. Le galop est très bon avec une bonne amplitude et beaucoup d'équilibre.

 

Épreuve de saut sous la selle :

Pendant l'épreuve de saut, Tattoo H & db fait preuve de qualité. Il saute avec beaucoup de réflexes. La technique des antérieurs et l'utilisation du corps sont bonnes. Il déploie bien l'arrière-main. Il montre une bonne puissance.

 

Tattoo H & db a été désigné champion de réserve de 2022. C'est un bel étalon sportif, qui devrait améliorer l'élevage en type, mouvements et saut.

WATTOO JAWS&DB23-04-2022
WANATTOO14-07-2022
WOKINA T VAN 'T ETTINGPAD28-07-2022
AT ZILLION SE09-05-2023
APACHI18-03-2023
AD FUNDUM VAN 'T VALISSENHOF26-04-2023
ABBA DB30-03-2023
ANDRÉ VAN HET GROESHOF04-05-2023
ARMINA RED WINE13-04-2023
ARCOS28-05-2023