Afbeelding
QORNET VD BISSCHOP

QORNET VD BISSCHOP

Afstammeling van
WINDOWS VH COSTERSV. = Cornet Obolensky D'12
x
KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF
Geboortedatum
Stokmaat
165
Fokrichting
Springen
Kleur
ZWARTBRUIN
Fokker
TOM DE CRAENE
Dekstation
KRISMAR STABLES - BRUGGESTEENWEG 28, 8755 RUISELEDE, BELGIË

katrien@krismar.com

051/65.04.60

 

2541
Loading pedigree

for French and English scroll down

INFORMATIE MOEDERLIJN:

1° MOEDER: Ilyda vd Bisschop   

2° MOEDER: Troica

Nakomelingen: Ilydi vd Bisschop (Kashmir van Schuttershof), Jump. 1m35 - Geo van den Bisschop (Kashmir van Schuttershof), Jump. 1m35 - Fioca van den Bisschop (Vigo d’Arsouilles), Jump. 1m60 - Gandy van den Bisschop (Cavaro), Jump. 1m45

3° MOEDER: Karmen

AANVERWANTE HENGSTEN: Flamingo K (Diamant de Semilly), Jump. 1m50 - Grafiti van den Bisschop (Darco), Jump. 1m45

AANVERWANTE SPORTPAARDEN: Flinstone van ‘t Eigenlo (For Pleasure), Jump. 1m60 - Iloica vd Bisschop (Kashmir van Schuttershof), Jump. 1m50 - Galia van den Bisschop (=Chantilly, Calvaro), Jump. 1m50 - High Valley vd Bisschop (Calvaro), Jump. 1m50

 

Beoordeling moeder :  Ilyda vd Bisschop, °2008, 165 cm (opgemaakt 2019)

Ilyda vd Bisschop is een royaal ontwikkelde, sterke merrie die goed in het rechthoekmodel staat. De romprichting is iets neerwaarts. Het hoofd is iets groot maar wel aansprekend. De hals is voldoende lang en gespierd, maar iets horizontaal en diep aangezet. De schoft-schouderpartij zijn goed ontwikkeld. De rug en lendenen zijn sterk. Het kruis is iets plat maar voldoende lang en goed gespierd. Het beenwerk is goed ontwikkeld, hard en voldoende correct gesteld. De kootstand is iets recht en kort. De hoeven zijn goed ontwikkeld. De merrie beweegt met voldoende ruimte, afdruk en souplesse.

 

Type :

Qornet vd Bisschop is een rijtypische hengst die over veel uitstraling beschikt. Hij staat goed in het rechthoekmodel. Hij heeft een aansprekend front met een mooi hoofd en goede halsvorm. De schoft-schouderpartij is goed. In het middenstuk is hij iets diep. De achterhand is goed gespierd.

 

Beenwerk :

Het beenwerk is droog en met goed bot. Het beenwerk is correct gesteld. De voeten zijn voldoende groot.  

 

Bewegingen :

Zijn stap is vlot en ruim. Hij draaft soepel met goede ruimte en afdruk. De galop is ruim en met evenwicht. Op de harde bodem is de stap iets kort en heeft de draf wel ruimte en afdruk.

 

Springen in vrijheid :

Bij het vrijspringen is hij onwennig op de eerste sprongen van het lijntje. Hij springt met voldoende voorbeentechniek. Hij houdt het hoofd wat hoog op de sprong en landt snel. Hij toont voldoende vermogen.

 

Rijden onder de testruiters :

Onder het zadel is de looplust en de Rittigkeit goed tot zeer goed. Het mondgevoel is middelmatig.  In de bewegingen kan hij iets beter schakelen. De stap en draf zijn goed. De galop is ruim maar mist wat lossigheid.

 

Springen onder het zadel :

In het lijntje springt hij met veel reactie en een goed lichaamsgebruik. Bij het springen van het parcours is hij wisselend en mist hij Rittigkeit. Hij kan meer door het lichaam springen en zijn sprong beter afwerken. Hij toont voldoende vermogen.

 

Qornet vd Bisschop is een mooie verschijning die over goede springgenen beschikt.

-----------------

INFORMATIONS SUR LA LIGNÉE MATERNELLE :

1° MÈRE: Ilyda vd Bisschop         

2° MÈRE: Troica

Descendants: Ilydi vd Bisschop (Kashmir van Schuttershof), Jump. 1m35 - Geo van den Bisschop (Kashmir van Schuttershof), Jump. 1m35 - Fioca van den Bisschop (Vigo d’Arsouilles), Jump. 1m60 - Gandy van den Bisschop (Cavaro), Jump. 1m45

3° MÈRE: Karmen

ÉTALONS APPARENTÉS : Flamingo K (Diamant de Semilly), Jump. 1m50 - Grafiti van den Bisschop (Darco), Jump. 1m45

CHEVAUX D’OBSTACLE APPARENTÉS : Flinstone van ‘t Eigenlo (For Pleasure), Jump. 1m60 - Iloica vd Bisschop (Kashmir van Schuttershof), Jump. 1m50 - Galia van den Bisschop (=Chantilly, Calvaro), Jump. 1m50 - High Valley vd Bisschop (Calvaro), Jump. 1m50

 

Évaluation de la mère:  Ilyda vd Bisschop, °2008, 165 cm (réalisée en 2019)

Ilyda vd Bisschop a un développement royal, c’est une forte jument qui se situe bien dans un modèle rectangulaire. L’inclinaison de son corps est un rien descendante. La tête est un peu grande mais toutefois plaisante.  L’encolure est suffisamment longue et musclée, mais son attache est un rien verticale et profonde. Le garrot est bien développé. Le dos et reins les reins sont forts. La croupe est un rien plate mais suffisamment longue et bien musclée. Les membres sont bien développés, durs et ont des aplombs suffisamment corrects. Les paturons sont un peu courts. Les pieds sont bien développés. La jument se déplace avec suffisamment d’amplitude, de poussée et de souplesse.

 

Modèle :

Qornet vd Bisschop est étalon au modèle typique qui dispose de beaucoup d’attitude de père. Il se situe bien dans un modèle rectangulaire. Il  a un front plaisant avec une belle tête et  une                                                                                                                                                                                                                                                                                        encolure bien formée. Le garrot est bon. Le dos est un rien profond. L’arrière-main est bien musclée.

 

Membres :

Les membres sont secs avec de l’os. Les aplombs sont corrects. De pieds sont suffisamment grands. 

 

Allures :

Son pas est fluide et ample. Il trotte avec souplesse avec une bonne amplitude et une bonne poussée. Le galop est ample et en équilibre. Sur sol dur, le pas est un rien court mais le trot est ample et avec de la poussée.

 

Saut en liberté:

Lors de l’évaluation saut en liberté il est un rien mal à l’aise sur le premier obstacle de la ligne. Il saute avec suffisamment de technique des antérieurs. Il tient la tête un peu haute lorsqu’il saute et touche rapidement le sol. Il montre suffisamment moyens.

 

 Évaluation des cavaliers tests  :

Sous la selle, son envie d’aller de l’avant et la manière dont il se comporte sous la selle obtiennent les scores de bien à très bien. La sensation qu’il donne en bouche est moyenne.  Au niveau des allures, il pourrait un peu mieux allonger. Le pas et le trot sont bons. Le galop est ample mais manquait un rien de décontraction.

 

Obstacle sous la selle :

Dans la petite ligne il a sauté avec beaucoup de réactions et une bonne utilisation de son corps. Au moment d’effectuer le parcours, il a changé de comportement.  Il aurait pu plus utiliser son corps et achever mieux ses sauts.  Il montre suffisamment moyens.

 

Qornet vd Bisschop est une belle apparition qui possède d’excellents gènes de chevaux d’obstacle.

------------

 

INFORMATION DAM LINE:

1° DAM: Ilyda vd Bisschop           

2° DAM: Troica

Offspring: Ilydi vd Bisschop (Kashmir van Schuttershof), Jump. 1m35 - Geo van den Bisschop (Kashmir van Schuttershof), Jump. 1m35 - Fioca van den Bisschop (Vigo d’Arsouilles), Jump. 1m60 - Gandy van den Bisschop (Cavaro), Jump. 1m45

3° DAM: Karmen

RELATED STALLIONS: Flamingo K (Diamant de Semilly), Jump. 1m50 - Grafiti van den Bisschop (Darco), Jump. 1m45

RELATED SPORT HORSES: Flinstone van ‘t Eigenlo (For Pleasure), Jump. 1m60 - Iloica vd Bisschop (Kashmir van Schuttershof), Jump. 1m50 - Galia van den Bisschop (=Chantilly, Calvaro), Jump. 1m50 - High Valley vd Bisschop (Calvaro), Jump. 1m50

 

Evaluation dam :  Ilyda vd Bisschop, °2008, 165 cm (issued 2019)

Ilyda vd Bisschop is a largely developed strong mare with a good rectangular conformation. The body is slightly downhill. The head is slightly big but expressive. The neck is sufficiently long and muscled, but positioned slightly horizontal and deep. The withers and shoulders are well-developed. The back and loins are strong. The groin is slightly flat but sufficiently long and muscular. The legs are well-developed, lean and the stance is sufficiently correct. The pasterns are a little straight and short. The feet are well-developed. The mare moves with sufficient cover, impulsion and suppleness.

 

Type :

Qornet vd Bisschop is a rideable stallion with a lot of expression. He has a good rectangular conformation. He has an attractive front with a beautiful head and the shape of his neck is good. The withers and shoulders are good. His is a little deep in the middle section. The hindquarter is muscular.

 

Legs :

His legs are lean and show bone. The stance of the legs is correct. The feet have a sufficient size.

 

Movements :

His walk is active and covering. His trot is supple with cover and impulsion. The canter is covering and balanced. His walk is short on the hard surface but his trot is covering and shows impulsion.

 

Springen in vrijheid :

He is a little uncomfortable at the first jumps. His front leg technique is sufficient. He holds his head a little too high and lands quickly. He shows sufficient power.

 

Riding under test riders :

His willingness to work and ‘rittigkeit’ under the saddle are good to very good. The feeling in his mouth is average. He could switch slightly better in his movements. His walk and trot are good. His canter is covering but lacks some suppleness.

 

Jumping under the saddle :

He jumps with much reflex and he shows a good use of his body in the lined-up jumps. He performs variable in the course and lacks ‘rittigkeit’. He should use his body more and finish his jump better. He shows sufficient power.

 

Qornet vd Bisschop is an attractive stallion with good jumping genes,

 

 

 

VIE LA VIE14-05-2021
VITALY PRINSEVELD DSC02-06-2021
VIVA DE TIJI12-04-2021
VALLUNET KMS21-03-2021
VAMOS KMS21-05-2021
VALKYRIE DU LANGWATER10-06-2021
VICTOR VD BEDELFHOEVE26-05-2021
WEMYSS LH18-04-2022
WISE GUY V/H ZWARTEPANNENHOF19-05-2022
WHISKY V/H ZWARTEPANNENHOF01-06-2022
WINSTON20-05-2022
WOUT KMS15-05-2022