Afbeelding
PIFTE VAN HET HOUTEMHOF

PIFTE VAN HET HOUTEMHOF

Afstammeling van
IRON MAN VAN DE PADENBORRE
x
CICERO Z568000
Geboortedatum
Stokmaat
169
Fokrichting
Springen
Kleur
DONKERBRUIN
Fokker
TIM CORDEMANS
Dekstation
NV PAARDENFOKKERIJ ZUUTHOEVE - ZUUT 44, 2500 LIER, BELGIË

info@zuuthoeve.be

0475/477.974

 

2457
Loading pedigree

For French and English scroll down

INFORMATIE MOEDERLIJN: 

 

1° MOEDER: Farahdiba van Paemel, Jump. 1m30

Nakomelingen:

2° MOEDER: Argentina de Laubry

Nakomelingen: Eclipse (Cicero Z), Jump.1m50 – Hymalaya van Paemel (Cicero Z), Jump. 1m45

3° MOEDER: Goldfee vh Lindenhof

Nakomelingen: Orchidee vh Lindenhof (Landadel), Dr. Z2

AANVERWANTE HENGSTEN: Gotthardsen (Gotthard), Jump. 1m60 – Falkenstein I & II (Werther) -Waltino (Weltmeyer)

AANVERWANTE SPORTPAARDEN: Adelaide de Laubry (Skippy II), Jump. 1m60 – Brussel (Virus de Laubry), Jump. 1m45 – Fanny vh Lindenhof (Codex), Jump. 1m45

 

Beoordeling moeder: Farahdiba van Paemel, °2005, 166 cm

Farahdiba van Paemel staat goed in het rechthoekmodel. De hoofd-halsverbinding is voldoende licht. De hals heeft voldoende lengte maar wat weinig bespiering en is iets horizontaal gericht. De schoft kan iets meer lengte hebben. De schouderpartij is voldoende ontwikkeld. Ze is iets diep in het middenstuk. De lendenen zijn voldoende sterk. In de achterhand is zij lang gespierd. Het beenwerk is correct gesteld. Het heeft goed bot maar kan iets droger zijn. De lengte van het beenwerk is goed.

De stap is met voldoende ruimte en afdruk. De draf is soepel.

 

Type:

Pifte van het Houtemhof is een rijtypische hengst met maat en lengte. Hij staat goed in het  rechthoekmodel. Zijn halspartij is mooi gevormd en gespierd. De schoft is goed ontwikkeld. De romprichting is iets neerwaarts. De achterhand is voldoende lang gespierd.

 

Beenwerk:

Het beenwerk is correct gesteld en goed ontwikkeld. De voeten zijn goed gevormd. Hij heeft goede lengte in het beenwerk.

 

Bewegingen:

De stap is goed. De draf is voldoende ruim en met afdruk. De galop is ruim en goed gesprongen. Op de harde bodem kan hij in stap iets meer afdrukken. Hij draaft met takt en afdruk.

 

Springen in vrijheid: 

Bij het vrijspringen laat hij een goede indruk na. Hij heeft een goede beentechniek en een goed lichaamsgebruik. Hij toont veel vermogen.

 

Rijden onder het zadel:

Onder het zadel heeft hij voldoende looplust en Rittigkeit maar mist hij iets conditie naar het einde toe. Het mondgevoel is goed. In de stap en draf is hij voldoende ruim. De galop is ruim en met een goed achterbeengebruik.

 

Springen onder zadel:

Bij het springen onder het zadel toont hij een goede techniek. Zijn lichaamsgebruik is goed. Hij toont goed vermogen.

 

Van Pifte van het Houtemhof wordt verwacht dat hij zijn kader, rijdbaarheid en springkwaliteiten zal doorgeven.

-----

 

INFORMATIONS LIGNÉE MATERNELLE:

 

1° MÈRE: Farahdiba van Paemel, Jump. 1m30

Descendants:

2° MÈRE: Argentina de Laubry    

Descendants: Eclipse (Cicero Z), Jump.1m50 - Hymalaya van Paemel (Cicero Z), Jump. 1m45

3° MÈRE: Goldfee vh Lindenhof

Descendants:     Orchidee vh Lindenhof (Landadel), Dr. Z2

ÉTALONS APPARENTÉS: Gotthardsen (Gotthard), Jump. 1m60 - Falkenstein I & II (Werther) -Waltino (Weltmeyer)

CHEVAUX DE SPORT APPARENTÉS: Adelaide de Laubry (Skippy II), Jump. 1m60 - Brussel (Virus de Laubry), Jump. 1m45 - Fanny vh Lindenhof (Codex), Jump. 1m45

 

Évaluation de la mère: Farahdiba van Paemel, °2005, 166 cm

Farahdiba van Paemel se situe bien dans un modèle rectangulaire. L’attache tête-encolure est  suffisamment légère. L’encolure a suffisamment de longueur mais est peu musclée et son orientation est quelque peu horizontale.  Le garrot aurait pu être un rien plus long. Les épaules sont suffisamment développées. Son corps est un rien profond.  Les reins sont suffisamment forts. Dans l’arrière-main, elle a de longs muscles. Les membres sont correctement formés. Ses membres ont suffisamment d’os mais auraient pu être un rien plus secs. La longueur des membres est bonne.

Le pas est suffisamment ample et avec de la poussée. Le trot est souple.

 

Modèle:

Pifte van het Houtemhof est un étalon de selle  avec de la taille et de la  longueur. Il se situe bien dans un modèle rectangulaire. Son encolure est bien dessinée et musclée. Le garrot est bien développé. L’avant-main est un peu faite en descendant. L’arrière-main a une musculature suffisamment longue. 

 

Membres:

Les membres ont des aplombs corrects et sont bien développés. Les pieds sont bien formés. Il a des membres ayant une bonne longueur.

 

Allures:

Le pas est bon. Le trot est suffisamment ample et frappé . Le galop est ample et bien sautant. Sur sol dur, il pourrait marquer un peu plus son pas. Il trotte avec tact et poussée.  

 

Saut en liberté:

Lors du saut en liberté, il a laissé une bonne impression. Il possède une bonne technique au niveau de ses membres et  utilise bien son corps. Il fait preuve de beaucoup de moyens.

 

Évaluation sous la selle:

Sous la selle, il a une envie d’aller de l’avant suffisante et se laisse bien monter mais il manque un rien de  condition en fin d’évaluation. Les sensations en bouche sont bonnes. Le pas et le trot sont suffisamment amples. Le galop est ample.  

 

Saut sous la selle:

Lors du saut sous la selle, il montre  une bonne technique. Il utilise bien son corps. Il montre de bons moyens.

 

Nous attendons de Pifte van het Houtemhof qu’il transmette à ses descendants son cadre, sa docilité sous la selle et ses qualités de cheval d’obstacle.

-----

INFORMATION DAM LINE:

 

1° DAM: Farahdiba van Paemel, Jump. 1m30

Offspring:

2° DAM: Argentina de Laubry     

Offspring: Eclipse (Cicero Z), Jump.1m50 - Hymalaya van Paemel (Cicero Z), Jump. 1m45

3° DAM: Goldfee vh Lindenhof

Offspring: Orchidee vh Lindenhof (Landadel), Dr. Z2

RELATED STALLIONS: Gotthardsen (Gotthard), Jump. 1m60 - Falkenstein I & II (Werther) -Waltino (Weltmeyer)

RELATED SPORT HORSES: Adelaide de Laubry (Skippy II), Jump. 1m60 - Brussel (Virus de Laubry), Jump. 1m45 - Fanny vh Lindenhof (Codex), Jump. 1m45

 

Review dam: Farahdiba van Paemel, °2005, 166 cm

Farahdiba van Paemel has a good rectangular confirmation. The head-neck connection is sufficiently light. The neck has ample length but is lacking some muscling and is a little horizontal. The withers could have more length. The shoulders are sufficiently developed. She is a bit deep in the middle section. The loins are sufficiently strong. Her hindquarter is long and muscled. The stance of the legs is correct and the legs are good but could be more lean. The length of the legs is good. The walk is amply covering and has sufficient suspension. The trot is supple.

 

 

Type:

Pifte van het Houtemhof is a rideable stallion with a good size and length. He has a good rectangular conformation. His neck is nicely shaped and muscled. The withers is well developed. The body is pointed a bit downward. The hindquarter is sufficiently long muscled.

 

Legs:

The stance of the legs is correct and the legs are well developed. The feet are well shaped. The legs have a good length.

 

Movements:

The walk is good. The trot is sufficiently covering and has suspension. The canter is covering and well jumped. He could have a bit more suspension in walk on hard ground. He trots with rhythm and suspension.

 

Free jumping:

He makes a good impression in free jumping. He uses his legs and body well. He shows much power.

 

Riding under the saddle:

He shows sufficient willingness to work and ‘rittigkeit’ under the saddle, but he is lacking a bit of fitness at the end. The feeling in his mouth is good. His walk and trot are sufficiently covering. The canter is covering and he uses his hind legs well.

 

Jumping under the saddle:

He shows a good technique when jumping under the saddle. The use of his body is good and he shows power.

 

Pifte van het Houtemhof is expected to pass on his conformation, rideability and jumping qualities.

TOBIE VAN ' T FLIEREN20-05-2019
TINERFA05-05-2019
ULIX VAN TEN BREEBROEK08-05-2020
VIVI UIT DE MELLE08-04-2021
PHELINE VAN DE ZUUTHOEVE Z27-04-2020
WAIKIKI02-04-2022
A PROMISE V/D WIJNBERG11-06-2023
ATTACK MT19-05-2023