Afbeelding
PANTHERO VAN DE VOGELZANG

PANTHERO VAN DE VOGELZANG

Afstammeling van
BELANTIS 570228709
x
QUATERBACK 206303
Geboortedatum
Stokmaat
168
Fokrichting
Dressuur
Kleur
SCHIMMEL
Fokker
NICK EN AN-KATRIEN CAELDRIES - DE WAELE
Dekstation
MEERDAALHOF CVBA EN - MEERDAALWEG 2, 3050 OUD-HEVERLEE, BELGIË

info@meerdaalhof.be

016 47 75 96

 

2477
Loading pedigree

For French and English scroll down

INFORMATIE MOEDERLIJN: 

 

1° MOEDER: Lindeneau van de Vogelzang, Elite, Dr. YH 6y

 Nakomelingen:

2° MOEDER: Dacrin van de Vogelzang, E-label

Nakomelingen: Feline van de Vogelzang (Wolkentanz II), Dr. Prix St. Georges

3° MOEDER: Fanny, E-label, Dr. Z

Nakomelingen:

AANVERWANTE HENGSTEN: 

AANVERWANTE SPORTPAARDEN: Lehndorff van de Vogelzang (Quaterback), Dr. Prix St. Georges – Kadans van de Vogelzang (Quaterback), Dr. M10 – B-Wolkeniro van de Vogelzang (Wolkentanz), Dr. Inter. I – Flugel van de Witte Poort (Wandor van de Mispelaere), Ev. CIC2*

 

 

Beoordeling moeder Lindenau vande Vogelzang, °2011, 169 cm

Lindenau van de Vogelzang is een rijtypische merrie die goed in het rechthoekmodel staat. Zij heeft een lichte hoofd-halsverbinding. De hals is goed gevormd en heeft lengte. De schoft is voldoende ontwikkeld en de schouder is goed gelegen. In de rug kan zij iets sterker zijn. De achterhand is goed ontwikkeld. Het beenwerk staat goed in de verhoudingen en is correct. Ze stapt sterk met ruimte en afdruk. Zij draaft met ruimte en tact.

 

Type:

Panthero van de Vogelzang is een nog jeugdige snittige hengst die voldoende in het rechthoekmodel staat. De hals is goed gevormd maar kan iets meer lengte hebben. Hij heeft een sprekend hoofd. De schoft is goed ontwikkeld. De schouder is goed gelegen en heeft lengte. De rug en lendenen zijn voldoende sterk. Het kruis is lang.

 

Beenwerk:

Het beenwerk is hard en en droog. De lengte van het beenwerk is goed en het is correct gesteld. De voeten zijn goed gevormd.

 

Bewegingen:

De stap is ruim en goed gesloten. Hij draaft met voldoende afdruk en ruimte, maar kan soms moeilijk de kadans houden. Hij heeft een handige galop die voldoende ruim en bergop is. Op de harde bodem zijn de stap en draf met voldoende afdruk.

Bij het longeren laat hij een goed ontspannen stap zien. In de draf kan hij het achterbeen iets sterker  onderplaatsen. Hij heeft een vlotte galop die iets meer oprichting kan hebben.

 

Rijden onder het zadel:

Onder het zadel heeft hij een aangenaam karakter en laat hij zich goed bewerken. Hij heeft voldoende looplust en zelfhouding. Zijn actieve stap is ruim en met goede afdruk. Hij draaft met voldoende oprichting. De draf is ruim en soepel maar kan iets meer afdruk hebben. Hij galoppeert met veel inzet. Deze is ruim en goed bergop gesprongen.

 

Met zijn goede inzet en zijn prima stap en galop is Panthero van de Vogelzang een aanwinst voor de dressuurfokkerij.

 

-----

INFORMATION CONCERNANT LA LIGNÉE MATERNELLE:

 

1° MÈRE: Lindeneau van de Vogelzang, Elite, Dr. YH 6y   

 Descendants:

2° MÈRE: Dacrin van de Vogelzang, E-label          

Descendants:     Feline van de Vogelzang (Wolkentanz II), Dr. Prix St. Georges

3° MÈRE: Fanny, E-label, Dr. Z    

Descendants:    

ÉTALONS APPARENTÉS:

CHEVAUX DE SPORT APPARENTÉS: Lehndorff van de Vogelzang (Quaterback), Dr. Prix St. Georges - Kadans van de Vogelzang (Quaterback), Dr. M10 - B-Wolkeniro van de Vogelzang (Wolkentanz), Dr. Inter. I - Flugel van de Witte Poort (Wandor van de Mispelaere), Complet. CIC2*

 

 

Évaluation de la mère Lindenau van de Vogelzang, °2011, 169 cm

Lindenau van de Vogelzang est une jument de selle typique qui se situe bien dans un modèle rectangulaire. Elle a une attache tête–encolure légère.  L’encolure est bien formée et a de la longueur. Le garrot  est suffisamment  développé et les épaules sont bien placées. Au niveau du dos, il pourrait être un rien plus fort. L’arrière-main  est bien développée. Les membres sont bien proportionnés et sont corrects. Elle marche fort avec  amplitude et poussée. Elle trotte avec amplitude et tact. 

 

Modèle:

Panthero van de Vogelzang est un étalon moderne qui fait encore toutefois un peu jeune, il se situe  suffisamment dans un modèle rectangulaire. L’encolure  est bien formée mais pourrait être un rien plus longue. Il a une tête expressive. Le garrot  est bien développé. Les épaules sont bien placées et ont de la longueur. Le dos et les reins sont suffisamment forts. La croupe est longue. 

 

Membres:

Les membres sont durs et secs. La longueur des membres est bonne et les aplombs sont corrects. Les pieds sont bien formés.  

 

Allures:

Le pas est ample et bien fermé. Il trotte avec suffisamment de poussée et d’amplitude, mais il aurait pu conserver mieux sa cadence. Il a un galop facile qui est suffisamment  ample et montant. Sur sol dur,  il marche et trotte avec  suffisamment de poussée.

À la longe, il fait preuve d’une bonne décontraction au pas. Au trot, il pourrait engager plus fort ses postérieurs. Il a un galop fluide qui pourrait avoir un rien plus d’élévation.

 

Évaluation sous la selle:

Sous la selle, il a un caractère agréable et il se laisse facilement travailler. Il a suffisamment de maintien et d’envie de se porter en avant. Son pas  actif est ample  et avec une bonne poussée.  Il trotte avec  suffisamment d’élévation.  Le trot  est ample  et souple mais pourrait être mieux marqué. Il galope avec  beaucoup d’attention. Son galop est ample et bien sauté en montant.  

 

Avec  sa bonne tête et son excellent pas et galop, Panthero van de Vogelzang est un gain pour notre élevage de chevaux de dressage.

-----

INFORMATION DAM LINE:

 

1° DAM: Lindeneau van de Vogelzang, Elite, Dr. YH 6y     

Offspring:

2° DAM: Dacrin van de Vogelzang, E-label            

Offspring:           Feline van de Vogelzang (Wolkentanz II), Dr. Prix St. Georges

3° DAM: Fanny, E-label, Dr. Z     

Offspring:          

RELATED STALLIONS:

RELATED SPORT HORSES: Lehndorff van de Vogelzang (Quaterback), Dr. Prix St. Georges - Kadans van de Vogelzang (Quaterback), Dr. M10 - B-Wolkeniro van de Vogelzang (Wolkentanz), Dr. Inter. I - Flugel van de Witte Poort (Wandor van de Mispelaere), Ev. CIC2*

 

 

Review dam: Lindenau vande Vogelzang, °2011, 169 cm

Lindenau van de Vogelzang is a rideable mare with a good rectangular conformation. She has a  light head-neck connection. The neck has lengt hand is well-shaped. The withers is sufficiently developed and the shoulder has a good position. She could be a little stronger in her back. The hindquarter is well developed. The legs are proportional and correct. She has a strong and covering walk with impulsion. Her trot is covering and rhythmical.

 

Type:

Panthero van de Vogelzang is a young expressive stallion with a ample rectangular conformation. The neck is well developed but could have more length. He has an expressive head. The withers is will developed. The shoulder is well positioned and has length. The back and loins are sufficiently strong. The croup is long.

 

Legs:

The legs are lean. The length of the legs is good and the stance is correct. The feet hare well-shaped.

 

Movements:

The trot is covering and closed. He trots with sufficient impulsion but has difficulties with keeping the cadence. He has a functional canter which is sufficiently covering and uphill. His walk and trot have sufficient impulsion on hard ground.

On the lunge he shows a relaxed walk. He could place his hind leg more under the body in trot. He has an active canter, but could have slightly more carriage.

 

Riding under the saddle:

Under the saddle he has a pleasant attitude and he is easy to work. His willingness to work and carriage is sufficient. His active walk is covering with impulsuion. He has sufficient carriage in trot. The trot is covering and supple but could have a little more impulsion. His canter is very active, covering and uphill.

 

His good attitude and excellent walk and canter make Panthero van de Vogelzang an asset for the dressage breeding industry.

 

TOKIO AV19-05-2019
TOULOUSE VAN HET MEZENNEST16-05-2019
TASTE VAN HET MEERDAALHOF08-05-2019
TWENTY TWO22-03-2019
TIRA VAN DEN EIK04-07-2019
UTHERO DE MARDENA23-04-2020
UNO VAN HET MEERDAALHOF19-05-2020
UNITED VAN HET MEERDAALHOF16-05-2020
URBAN LEGEND MD31-05-2020
URKO02-04-2020
VALENTINA27-03-2021
VIGGO VAN DE VOSKENSHOEVE23-04-2021
VINO VAN HET MEERDAALHOF19-06-2021
VENAR11-07-2021
VIXEN FROM GREEN RT12-07-2021
VIVARO VAN HET MEERDAALHOF10-07-2021
VENKINTO MD25-06-2021
WANTALINA VD VOSBERG05-06-2022
WALHALLA19-06-2022
WOMANIZER FROM GREEN RT04-08-2022
WAVE21-07-2022
WHATSAPP VAN HET MEERDAALHOF31-05-2022
WIKKE VAN HET MEERDAALHOF05-07-2022