Afbeelding
OVIEDO "S"

OVIEDO "S"

Afstammeling van
UDARCO VAN OVERIS
x
CASH 210082087
Geboortedatum
Stokmaat
168
Fokrichting
Springen
Kleur
VOS
Fokker
HENS - VERELST
Dekstation
VAN DIJCK - THOMAS - VELDSTRAAT 168, 1880 NIEUWENRODE, BELGIË


0475/268.151

 

2476
Loading pedigree

For French and English scroll down

INFORMATIE MOEDERLIJN: 2456 - HOL

 

1° MOEDER: T-Usambara,  Jump. 1m30 

Nakomelingen: Zamorra ‘S’ (Nekton), Jump. 1m40 - Konak (Nabab de Reve), Jump. 1m40 - Evita (Daimond), Jump. 1m30               

2° MOEDER: Naomi, Jump. 1m60

Nakomelingen:

3° MOEDER: Camita II

Nakomelingen: Chepetto (Cento), gekeurde hengst, Jump. 1m60 - Clarkson 4 (Canto), Jump. 1m50 -Coriall (Coriander), Dr. St. Georges

AANVERWANTE HENGSTEN: Romino (Ramiro) - Bugati (Alme) - Quidam Cento (Quidam’s Rubin)

AANVERWANTE SPORTPAARDEN: Actrice (Lord), Jump. 1m60 - Raffaelo Van Bene (Royal Daimond), Dr. Grand Prix - Valine de Preuilly (Diamant de Semilly), Jump. 1m50

 

Beoordeling moeder: T-Usambara, °2003, 163 cm

T-Usambara is een bloedgemaakte merrie die iets meer formaat kan hebben. Zij staat voldoende in het rechthoekmodel. Zij heeft een goedgevormd front met een fijn hoofd. De schoft en schouder zijn voldoende otwikkeld. Het middenstuk heeft voldoende lengte maar is iets diep. De achterhand is goed gespierd. Het beenwerk is hard en correct gesteld. Het beenwerk mist iets lengte. Zij beweegt goed met goede ruimte, afdruk en souplesse.

 

Type:

Oviedo ‘S’ is een rijtypische hengst die goed in het rechthoekmodel staat. De hals heeft voldoende lengte maar kan beter gespierd zijn.Het hoofd kan meer hengstuitstraling hebben. De schoft-schouderpartij is goed. Het middenstuk heeft voldoende lengte en de achterhand is sterk gespierd. 

 

Beenwerk:

Het beenwerk is fijn en droog. Het is correct gesteld en staat goed in de verhoudingen. De hoeven zijn voldoende groot.

 

Bewegingen:

De stap is ruim met voldoende afdruk. De draf is voldoende ruim met souplesse en goede afdruk. De galop is goed gesprongen. Op de harde bodem is de stap vooraan iets rommelig. Hij draaft met veel takt en afdruk.

 

Springen in vrijheid:

In vrijheid springt hij overdreven en geforceerd. De beentechniek en lichaamsgebruik zijn goed.  Hij toont veel vermogen.

 

Rijden onder het zadel:

Onder het zadel kreeg hij van de ruiters een prima beoordeling. De looplust en Rittigkeit zijn goed tot zeer goed. Zijn stap en draf zijn goed met voldoende afdruk. De galop is heel comfortabel met veel evenwicht.    

 

Springen onder zadel:

Bij het springen onder het zadel toont hij veel kwaliteit. Hij is attent en voorzichtig. Zijn beentechniek is goed. Hij blijft met het hoofd iets hoog. Het lichaamsgebruik is goed. Achteraan zwaait hij goed uit. Hij toont veel vermogen.

 

Oviedo ‘S’ laat op de derde fase een goede indruk na. Er wordt van hem wordt verwacht dat hij zijn Rittigkeit en springcapaciteiten zal doorgeven.

-----

INFORMATIONS CONCERNANT LA LIGNÉE MATERNELLE : 2456 - HOL

 

1° MÈRE: T-Usambara,  Jump. 1m30       

Descendants :    Zamorra ‘S’ (Nekton), Jump. 1m40 - Konak (Nabab de Rêve), Jump. 1m40 - Evita (Daimond), Jump. 1m30               

2° MÈRE: Naomi, Jump. 1m60

Descendants :   

3° MÈRE: Camita II

Descendants :    Chepetto (Cento), étalon admis, Jump. 1m60 - Clarkson 4 (Canto), Jump. 1m50 -Coriall (Coriander), Dr. St. Georges

ÉTALONS APPARENTÉS : Romino (Ramiro) - Bugati (Alme) - Quimère Cento (Quimère’s Rubin)

CHEVAUX DE SPORT APPARENTÉS : Actrice (Lord), Jump. 1m60 - Raffaelo Van Bene (Royal Daimond), Dr. Grand Prix - Valine de Preuilly (Diamant de Semilly), Jump. 1m50

 

Évaluation de la mère : T-Usambara, °2003, 163 cm

T-Usambara est une jument faite dans le sang qui pourrait avoir rien  plus  de taille. Elle se situe suffisamment dans un cadre rectangulaire. Elle a un front bien formé et une fine tête. Le garrot et les épaules sont suffisamment développés Le corps a suffisamment de longueur  mais est un rien  profond. L’arrière-main est bien musclée. Les membres sont durs et leurs aplombs sont corrects.  Les membres manquent un rien de longueur. Elle se déplace bien avec amplitude, poussée et souplesse.

 

Modèle :

Oviedo ‘S’ est un étalon de selle qui se situe bien dans un modèle rectangulaire. L’encolure  a suffisamment de longueur mais pourrait être mieux musclée. La tête pourrait avoir plus l’expression d’un géniteur. Le garrot et les épaules sont bons. Le corps a suffisamment longueur  et l’arrière-main  est fort  musclée. 

 

Membres :

Les membres sont fins et secs. Les aplombs sont corrects et ses membres sont bien proportionnés. Les pieds sont suffisamment grands.

 

Allures :

Le pas  est ample  avec  suffisamment de poussée. Le trot  est suffisamment ample  avec  de la souplesse et un bon engagement. Le galop est bien sautant. Sur sol dur,  le pas est, devant, un rien désordonné. Il trotte avec  beaucoup  tact et de frappe.

 

Saut en liberté :

En liberté, il saute beaucoup trop fort et de manière forcée. La technique des membres et l’usage qu’il fait de son corps sont bons. Il  montre beaucoup de moyens.

 

Évaluation sous la selle :

Sous la selle, il a obtenu des cavaliers une excellente évaluation. L’envie d’aller de l’avant  et son comportement ont obtenu des scores de bon à très bon. Son pas et son trot sont bons avec suffisamment de poussée. Le galop est très confortable avec  beaucoup d’équilibre.   

 

Obstacle  sous la selle :

Lors du saut sous la selle, il montre beaucoup de qualités. Il  est attentif et prudent. La technique de ses membres est bonne. Il  tient la tête un rien haute. Il utilise bien son corps. Il bascule bien des postérieurs. Il montre beaucoup  de moyens.

 

Oviedo ‘S’ a fait forte impression lors de la troisième phase. Nous attendons de lui qu’il transmette son bon comportement sous la selle ainsi que ses qualités de cheval d’obstacle.

-----

INFORMATION DAM LINE: 2456 - HOL

 

1° DAM: T-Usambara,  Jump. 1m30         

Offspring:           Zamorra ‘S’ (Nekton), Jump. 1m40 - Konak (Nabab de Reve), Jump. 1m40 - Evita (Daimond), Jump. 1m30               

2° DAM: Naomi, Jump. 1m60

Offspring:          

3° DAM: Camita II

Offspring:           Chepetto (Cento), approved stallion, Jump. 1m60 - Clarkson 4 (Canto), Jump. 1m50 -Coriall (Coriander), Dr. St. Georges

RELATED STALLIONS: Romino (Ramiro) - Bugati (Alme) - Quimoeder Cento (Quimoeder’s Rubin)

RELATED SPORT HORSES: Actrice (Lord), Jump. 1m60 - Raffaelo Van Bene (Royal Daimond), Dr. Grand Prix - Valine de Preuilly (Diamant de Semilly), Jump. 1m50

 

Review dam: T-Usambara, °2003, 163 cm

T-Usambara is a mare with much blood who could be slightly bigger. She has a sufficient rectangular conformation. Her front is well developed and she has a delicate head. The withers and shoulders ae sufficiently developed. The middle section has sufficient length but is a little deep. The hindquarter is muscular. Her legs are lean and the stance is correct. The legs are lacking some length. She moves well and covering with impulsion and suppleness.

 

Type:

Oviedo ‘S’ is a rideable stallion with a good rectangular conformation. The neck has an ample length but could be more muscular. The head could have more expression. The withers and shoulders are good. The middle section has a ample length and the hindquarter is very muscular.

 

Legs:

The legs are lightly built and lean. The stance is good and proportional. The feet have a good size.

 

Movements:

The walk is covering with sufficient impulsion. The trot is sufficiently covering with suppleness and impulsion. The canter is active. The walk is a little careless on hard ground. He trots with much rhythm and impulsion.

 

Free jumping:

He jumps excessive and strained when jumping free. The use of his legs and body is good. He shows much power.

 

Riding under the saddle:

The riders were impressed when riding him under the saddle. His willingness to work and ‘rittigkeit’ are good to very good. His walk and trot are goed with sufficient impulsion. The canter is very comfortable with much balance.

 

Jumping under the saddle:

He shows much potential when jumping under the saddle. He is attentive and careful. The use of his legs is good. He holds his head a little high. The use of his body is good. He swings out well and shows much power.

 

Oviedo ‘S’ makes a good impression in the third phase. He is expected to pass on his ‘rittigkeit’ and jumping qualities.