Afbeelding
Wedstrijd vrijspringen, BWP Pittem-Torhout

Wedstrijd vrijspringen, BWP Pittem-Torhout

Stamboek
BWP
Startdatum
Einddatum
Type event
Regionaal

VOOR TWEE EN DRIEJARIGE PAARDEN
Zaterdag 22 februari 2020 om 12.30 uur
Hippisch Centrum Vincent Martens
Tielt ‐ Ondankstraat 2 A
OEFENAVOND OP DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020 VANAF 18.00 U TOT 21.00 U
VOORAF IN TE SCHRIJVEN OP BIJLIGGEND FORMULIER.
Alle paarden zijn toegelaten indien ze ingeschreven zijn in een erkend Europees
Stamboek en geboren zijn in 2017‐2018.
‐ De paarden worden volgens jaargang ingedeeld en zonodig opgesplitst in
reeksen.
‐ Er wordt gestart met de reeks tweejarigen om 12.30 u.
‐ Per reeks wordt een klassement opgemaakt. Na elke rangschikking wordt
de klassering door de jury gecommentarieerd.
‐ Inschrijven kan via het bijgevoegd inschrijvingsformulier,terug te sturen
naar marc.debode@outlook.be of via post, voor 7 februari 2020.
Startlijsten op www.bwp.be
‐ Inschrijvingsgeld € 25,00 per ingeschreven paard
(kopie stamboekbewijs toevoegen)
bij voorkeur door overschrijving op rekening ‘Fokver.Gewest Torhout’ ‐
BE89 7386 1321 1285 Bic: KREDBEBB
‐ Prijzengeld en naturaprijzen voor de prijswinnaars.
‐ Deelnemende paarden dienen getoiletteerd te zijn, beenbeschermers
achteraan niet toegelaten, alle begeleiders dienen in B.W.P.uniform.
‐ Het inrichtend bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
gebeurlijke ongevallen.
Hartelijk Welkom – Namens het BWP‐Gewestbestuur Pittem‐Torhout