Afbeelding
Talent van de Berghoeve
Dirk Caremans

TALENT VAN DE BERGHOEVE

Descendant de
PEGASE VAN 'T RUYTERSHOF
x
CHAMBERTIN 210097093
Date de naissance
Hauteur du garrot
171
Option d'élevage
Springen
Robe
BRUIN
Eleveur
STEFAAN VAN MELLAERT
Deckstation
FOK-, TRAININGS- en PENSIONSTAL HOGEBRINK B.V. - WESTERDORPSSTRAAT 68, 3871 AZ HOEVELAKEN, NEDERLAND

r.leeftink@mheen-hoevelaken.nl

 

2736
Loading pedigree

For English and French scroll down.

 

Beoordeling moeder: Comtesse BS, °2007 (opgemaakt 2022)

Comtesse BS staat goed in het rechthoekmodel. De lengte in het beenwerk is goed. Zij heeft een fijn hoofd en een lange goed gespierde hals. Zij heeft een goed gelegen schoft en een schuine schouder. Het middenstuk heeft lengte. De lendenpartij is sterk. De achterhand is sterk gespierd.

Het beenwerk is hard en goed ontwikkeld. De beenstanden zijn correct. De voeten zijn groot. Zij stapt ruim en met voldoende afdruk. In de draf heeft zij een goede afdruk en souplesse.

 

Informatie moederlijn:

1° MOEDER: Comtesse BS

Nakomelingen: Phaedra van de Berghoeve (Carrico), Jump. 1m25

2° MOEDER: Politesse   

Nakomelingen: Attache 117 (Aldato), Jump. 1m35 – Lombardi 16 (Lapus Lazulli), Jump. 1m35 – Popstar 4 (Piano II), Jump. 1m35 – Lancaster 164 (Falkenhof’s Laner), Jump. 1m35 – Crazy Coulour BS (Couleur Rubin), Jump. 1m45

3° MOEDER: Heidi

Nakomelingen: Prima Donna (Pilot), Jump. 1m45 – Pan Am 11 (Pilot), Jump. 1m35 – Pan Am 8 (Pilot), Jump. 1m45

 

Klik hier voor meer info over prestaties uit de moederlijn (Hippomundo)

 

Type :

Talent van de Berghoeve is een rijtypische hengst die goed in het rechthoekmodel staat. Zijn front is mooi met een sprekend hoofd en een goedgevormde hals. De schoft is iets weinig uitgesproken. Hij heeft een mooie sterke bovenlijn. De achterhand is goed bespierd.

 

Beenwerk :

Het beenwerk is hard maar iets fijn. Het heeft veel lengte. Het achterbeen is iets achter de massa gesteld. De voeten zijn goed gevormd maar iets ongelijk.

 

Bewegingen :

De stap is voldoende ruim maar met iets weinig plooiing in het achterbeen. Hij draaft sterk met goede afdruk en souplesse. De galop is voldoende ruim en heeft goede afdruk maar kan iets soepeler. Op de harde bodem stapt hij ruim en draaft hij met goede afdruk maar iets zwaaiend vooraan.

 

Springen in vrijheid :

Bij het vrijspringen kan hij meer overzicht hebben en landt hij iets snel na de sprong. De voorbeentechniek is voldoende. Het lichaamsgebruik is voldoende maar iets wisselend. Hij toont voldoende vermogen.

 

Rijden onder de testruiters :

Onder het zadel heeft hij veel looplust maar kan de Rittigkeit beter zijn. Het mondgevoel is middelmatig en hij kan meer over de rug bewegen. De stap is voldoende ruim. In de draf zwaait hij rechts vooraan en kan hij het achterbeen meer onderbrengen. De galop is voldoende ruim maar iets gespannen.

 

Springen onder het zadel :

Bij het springen onder het zadel kan hij zich iets beter laten bewerken. De voorbeentechniek is iets wisselend. Hij springt sterk omhoog en met goed lichaamsgebruik. Hij toont goed vermogen.

 

Talent van de Berghoeve is een zoon uit de eerste jaargang van de kampioenhengst Pegase van ’t Ruytershof, die in het parcours zjin kwaliteiten toonde.  

 

-------

 

Evaluation dam: Comtesse BS, °2007 (issued 2022)

Comtesse BS has a good rectangular conformation. The length of her legs is good. She has a delicate head and a long muscular neck. Her withers has a good position and she has a sloping shoulder. The middle section has length and the loins are strong. The hindquarters is very muscular.

The legs are lean and well-developed. The stance of the legs is correct. The feet are big. She walks groundcovering and shows sufficient impulsion. Her trot have a good impulsion and suppleness.

 

Information dam line:

1° DAM: Comtesse BS

Offspring: Phaedra van de Berghoeve (Carrico), Jump. 1m25

2° DAM: Politesse          

Offspring: Attache 117 (Aldato), Jump. 1m35 – Lombardi 16 (Lapus Lazulli), Jump. 1m35 – Popstar 4 (Piano II), Jump. 1m35 – Lancaster 164 (Falkenhof’s Laner), Jump. 1m35 – Crazy Coulour BS (Couleur Rubin), Jump. 1m45

3° DAM: Heidi

Offspring: Prima Donna (Pilot), Jump. 1m45 – Pan Am 11 (Pilot), Jump. 1m35 – Pan Am 8 (Pilot), Jump. 1m45

 

Click here for more information on the performances in the dam line (Hippomundo)

 

Type :

Talent van de Berghoeve is a rideable stallion with a good rectangular conformation. He has a beautiful front with an expressive head and well-shaped neck. The withers could be slightly more pronounced. He has a nice strong top line. The hindquarters is muscular.

 

Legs :

The legs are lean but slightly delicate. The legs have a lot of length. The position of the hind leg is slightly behind the mass. The feet are well-shaped but slightly uneven.

 

Movements :

The walk is sufficiently groundcovering but lacks some bending in the hind leg. His trot is strong with a good impulsion and suppleness. The canter is sufficiently covering and a good impulsion but could be a little more supple. He walks groundcovering on hard ground and trots with a good impulsion but a little swinging in his front.

 

Free jumping :

He could show more overview during free jumping and he lands a little to fast after the jump. The technique of his front leg is sufficient. The use of his body is sufficient but varying. He shows sufficient scope.

 

Riding under test riders :

He shows much willingness to work under the saddle but his ‘rittigkeit’ could be better. The feeling of his mouth is average and he should use his back more. The walk is sufficiently groundcovering. He swings a little in the right front leg and he could bring his hind leg more under. The canter is sufficiently covering but a little tense.

 

Jumping under the saddle :

He should be a little more easy to work during jumping under the saddle. His front leg technique is slightly varying. He jumps very uphill and with a good use of his body. He shows good scope.

 

Talent van de Berghoeve is a son of the first year of champion stallion Pegase van ’t Ruytershof, who showed his qualities in the course.

-----

 

Évaluation mère: Comtesse BS, °2007 (rédigée en 2022)

Comtesse BS s'inscrit bien dans un modèle rectangulaire. La longueur de ses membres est bonne. Elle a une tête fine et une encolure longue et bien musclée. Elle a un garrot bien placé et une épaule inclinée. La partie médiane a de la longueur. Le rein est solide. L'arrière-main est fortement musclée.
Les membres sont secs et bien développés. Les aplombs sont corrects. Les pieds sont grands. Elle marche avec amplitude et avec suffisamment d'impulsion. Au trot, elle a une bonne impulsion et de la souplesse.

 

Informations lignée maternelle:

1° MÈRE: Comtesse BS

Descendants: Phaedra van de Berghoeve (Carrico), Jump. 1m25

2° MÈRE: Politesse         

Descendants: Attache 117 (Aldato), Jump. 1m35 – Lombardi 16 (Lapus Lazulli), Jump. 1m35 – Popstar 4 (Piano II), Jump. 1m35 – Lancaster 164 (Falkenhof’s Laner), Jump. 1m35 – Crazy Coulour BS (Couleur Rubin), Jump. 1m45

3° MÈRE: Heidi

Descendants: Prima Donna (Pilot), Jump. 1m45 – Pan Am 11 (Pilot), Jump. 1m35 – Pan Am 8 (Pilot), Jump. 1m45

 

Cliquez ici pour plus d'infos sur les performances dans la lignée maternelle (Hippomundo)

 

Type :

Talent van de Berghoeve est un étalon typique de selle qui s'inscrit bien dans un modèle rectangulaire. L’avant est joli avec une tête expressive et une encolure bien formée. Le garrot est un peu trop peu prononcé. Il a une belle ligne du dessus solide. L'arrière-main est bien musclée.

 

Membres :

Les membres sont secs, mais légèrement fins. Ils ont beaucoup de longueur. Le postérieur est placé légèrement derrière la masse. Les pieds sont bien formés, mais légèrement inégaux.

 

Allures :

Le pas est assez ample, mais avec un peu trop peu de ploiement des postérieurs. Il a un trot soutenu avec une bonne impulsion et de la souplesse. Le galop est assez ample avec une bonne impulsion, mais pourrait être un peu plus souple. Sur sol dur, il marche avec amplitude et il trotte avec une bonne impulsion, mais il billarde légèrement à l'avant.

 

Saut en liberté :

Lors d'un saut en liberté, il pourrait avoir une meilleure vue d'ensemble et il atterrit un peu vite après le saut. La technique des antérieurs est satisfaisante. L'utilisation du corps est satisfaisante, mais légèrement variable. Il montre assez de puissance.

 

Sous la selle des cavaliers d'essai :

Sous la selle, il est bien en avant, mais sa facilité de se laisser monter pourrait être meilleure. La sensation en bouche est moyenne et les allures pourraient passer plus par le dos. Le pas est suffisamment ample. Au trot, il billarde de l'antérieur droit et il pourrait ramener le postérieur plus sous lui. Le galop est assez ample, mais est légèrement tendu.

 

Épreuve de saut sous la selle :

Pendant l'épreuve de saut, il pourrait se laisser diriger un peu mieux. La technique des antérieurs est légèrement variable. Il saute fort vers le haut et avec une bonne utilisation du corps. Il montre une bonne puissance.

 

Talent van de Berghoeve est un fils de la première génération de l'étalon champion Pegase van 't Ruytershof, qui a montré ses qualités dans le parcours.

 

 

 

ARTIEST VAN DE COUSSEBOOM11-03-2023
AMIZO III10-05-2023
AMUZE GP VAN DE BERGHOEVE23-05-2023
ALESTRA KN TER BEUKEN08-06-2023
AÏCHA VAN T-HOF13-05-2023
ATINA VAN T-HOF18-05-2023
AMOR VAN HET ROZENVELD03-05-2023
AXELLE VAN HET NETEHOF12-07-2023
AMIGO-B15-06-2023
ADÈLE25-05-2023
ANOTHER LOVE DE BELLEVAUX12-07-2023
AMAZONE DE FREMIS20-05-2023
AVATAR JB28-06-2023
AMALFI DV22-05-2023
AZERO DV11-05-2023
AMARULA21-06-2023
ANTARES VAN 'T ZANDVEN20-06-2023
ANOCENCE JUMPING06-04-2023