Wallonië

BWP Wallonie

Beste fokker, Beste paardenliefhebber,

 

Van harte welkom op onze website van BWP Wallonië!

 

Met onze vrijwilligersvereniging trachten wij de fokkers uit onze regio te ondersteunen. Dit doen we bijvoorbeeld door de organisatie van enkele activiteiten.

Het BK jonge springpaarden in Gesves is een jaarlijks hoogtepunt. In samenwerking met Gesves organiseren we daar de fokkerijrubrieken.

We proberen ook jaarlijks de mogelijkheid tot vrijspringen te geven. Hiervoor gaan wij meestal de samenwerking aan met BWP Tienen.

Net zoals de andere gewesten hebben wij als hoofddoel de fokkers binnen onze regio nog meer ten dienste te staan.

 

 

Chère Éleveuse, Cher Éleveur, Chère Amatrice de chevaux, Cher Amateur de chevaux,

 

Bienvenue sur notre site web du BWP Wallonie !

 

Avec notre association de bénévoles, nous essayons de soutenir les éleveurs de notre région. Nous le faisons, par exemple, en organisant un certain nombre d'activités.

Le Championnat de Belgique des jeunes chevaux d'obstacles à Gesves est un point culminant annuel. Nous y organisons les rubriques d'élevage en collaboration avec Gesves.

Nous essayons également d'offrir tous les ans la possibilité au saut en liberté. Nous le faisons en général en partenariat avec le BWP de Tirlemont.

Tout comme les autres régions, notre but principal est de donner encore plus de services aux éleveurs de notre région.

Regionaal nieuws en events

Contact

Voor de Vlamingen die in Wallonië wonen / Pour les Néerlandophones vivant en Wallonie: Tony Roex tél.0032/475867088 en mail familleroex@gmail.com

 

Voor de mensen die geen NL spreken / Contact uniquement en français: Pierre Vander Linden tél. 0032/475964762 en mail pitouvdl@gmail.com

Bestuur

Voorzitter/Président: Pierre Vander Linden

Secretaris/Secrétaire: Françoise Dollinger

Penning Meester/Trésorier: Henri Lahaye

Leden/Membres : Christian Liégeois - Luc Bini - Pierre Juprelle - Tony Roex

Partners