Registratie veulen

Samen met de erkenning door de overheid, gaat de bevoegdheid om officiële EG paspoorten uit te reiken voor het Belgisch Warmbloedpaard, de Belgische Rijpony, de Connemarapony België, de Dartmoor Pony België en het Tuigpaard België. Deze paspoorten gelden niet alleen als bewijs van inschrijving in het stamboek, maar hebben dezelfde waarde als een identiteitskaart voor mensen.

De aanmaak van een BWP-paspoort kan niet zomaar voor eender welk(e) paard/pony. Er zijn zoötechnische regels die gevolgd moeten worden en ook op administratief zijn er voorwaarden waaraan voldoen moet zijn.

Een BWP-paspoort is echter meer dan alleen een identiteitskaart. De BWP-identiteit is geld waard! De werking van de vereniging en de prestaties van de paarden en pony’s gefokt door BWP-leden, genieten hoog aanzien. BWP staat voor kwaliteit. Concreet betekent dit dat een paard of pony met een BWP-paspoort, gegarandeerd een hogere prijs krijgt. Redenen genoeg om uw veulen bij BWP te laten registreren!

Data prijskampen en selectiemomenten

Op bepaalde prijskampen worden ook de veulens geselecteerd voor het Nationaal Kampioenschap BWP Eliteveulens.  Via www.belgian-warmblood.com blijft u op de hoogte van de prijskampen en selectiemomenten.

 

Welke veulens kunnen geregistreerd worden?

A. Belgisch Warmbloedpaard:

 De veulens worden geregistreerd in Klasse I van fokkerijafdeling indien :
 • hun vader = een BWP gekeurde hengst of een hengst goedgekeurd in een rijpaardenstamboek lid is van de WBFSH ( www.wbfsh.com );
 • hun moeder = BWP merrie of een merrie uit een rijpaardenstamboek – lid in van de WBFSH ( www.wbfsh.com ) of een merrie geregistreerd in een volbloed, anglo-arabisch of draverstamboek van de EU of USA;
 • In de eerste drie generaties mogen enkel erkende paarden voorkomen;
 • Enkel mogelijk indien nog niet ingeschreven in een ander stamboek.

De veulens worden geregistreerd in de niet-fokkerijafdeling indien zij niet voldoen aan de criteria voor de fokkerijafdeling. Op het indentificatiedocument staan alle gekende en bewezen voorouders vermeld.

B. Belgische Rijpony:

Veulens kunnen ingeschreven worden indien :

De vader uit één van de onderstaande categorieën komen:

1. De BRp dekhengsten:

De lijst van de actieve BRp dekhengsten is terug te vinden op de BRp website

2. De voor het stamboek van de Belgische Rijpony erkende dekhengsten

3. De voor de Connemarapony België goedgekeurde of geïnspecteerde dekhengsten, indien de moeder geen Connemara pony is.

4. De voor de Dartmoor België goedgekeurde of geïnspecteerde dekhengsten, indien de moeder geen Dartmoor pony is.

De moeder wordt vermeld op het identiteitspapier indien :

1. Zij BRp is ingeschreven.

2. Zij een Connemara pony is, terwijl de vader dat NIET is.

3. Zij is een Welsh pony is , terwijl de vader dat NIET is.

4. Zij komt één van de, door de Belgische Rijpony erkende, ponystamboeken van de EG die opgesomd zijn in punt B.2.A. hierboven.

5. Zij komt uit de raszuivere fokkerijen van de New Forest pony of de Dartmoor pony.

Register van de veulens:

REGISTER VEULEN

 

COMBINATIES VADER X MOEDER

VB/HVB

BRp dekhengst of dekhengst uit erkend stamboek* die voldoet aan de zoötechnische voorwaarden**

X

BRp moeder of moeder uit erkend stamboek*

REGISTER A

Dekhengst uit erkend stamboek* die niet voldoet aan de zoötechnische voorwaarden**

X

BRp moeder of moeder uit erkend stamboek*

OF

BRp dekhengst of dekhengst uit erkend stamboek* die al dan niet voldoet aan de zoötechnische voorwaarden**

X

Moeder = rijpaard uit stamboek BWP of lid van WBFSH

REGISTER B***

Dekhengst = goedgekeurd in stamboek BWP of lid van de WBFSH

X

BRp moeder of moeder uit erkend stamboek*

* (Erkend stamboek) : bijlage I

** (Zoötechnische voorwaarden) : bijlage II

*** (Register B ) : Tot de leeftijd van drie jaar is het ras van de vader bepalend en kunnen deze producten niet deelnemen aan

de BRp activiteiten.

 

Overgang merries uit register A

Merries uit het register A kunnen op driejarige leeftijd opgenomen in het stamboek of hulpstamboek na beoordeling

door de jury en indien zij voldoen aan criteria inzake de stokmaat ( 1.10m tem 1.48m )

 

Overgang merries uit het register B

Merries uit het register B kunnen op driejarige leeftijd opgenomen in het register A na beoordeling van de jury en indien zij voldoen aan criteria inzake de stokmaat ( 1.10m tem max. 1.47m ).

Definitieve registratie in het stamboek of hulpstamboek kan op de leeftijd van 6 jaar of ouder indien zij

voldoen aan criteria inzake de stokmaat ( 1.10m tem 1.48m ).

 

Deelname aan Bestgaande Rijpony door register A  en register B producten

Producten ( mannelijk en vrouwelijk ) die bij geboorte geregistreerd zijn in het register A of het register B kunnen deelnemen aan de Wedstrijd Bestgaande Rijpony indien zij voldoen aan criteria inzake de stokmaat ( 1.10m tem 1.48m ). De meting t.e.m. de leeftijd van 8 jaar is vereist.

 

Deelname hengstenkeuring

In eerste vier generaties van de voorouders mag “ paard “ voorkomen.  Indien er een hengst met 100% paardenbloed wordt aangemeld, dan moet deze voor de keuring een diergeneeskundig gunstig beoordeeld zijn op de faculteit Diergeneeskunde Merelbeke.

Deelname veulens register A aan veulenwedstrijden

Veulens uit het register A kunnen deelnemen aan de veulenwedstrijden. Afhankelijk van de stokmaat van de vader zullen de veulens uit register A ingedeeld worden bij de kleine en grote maat. Er wordt steeds gestart met de kleine maat. De jury beslist over eventuele wijzigingen.

Indien de moeder een rijpaardmerrie is, wordt het veulen uit register A altijd in de reeks grote maat geplaatst.

BIJLAGE I : Lijst erkende stamboeken

° België : Welsh sectie K, sBs afdeling pony

° Nederland : Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek / Verenigd Nederlands Welsh : sectie K.

° Duitsland : – Baden-Württemberg : Württemberger Reitpony (Deutsches Reitpony) / Welsh : sectie K.

– Bayern, Verband der Kleinpferdzüchter Bayerns e.V. : Bayerisches Reitpony (Deutsches Reitpony) / Welsh sectie K

– Hessen, Verband der Ponyzüchter Hessen e.V. : Hessisches Reitpony  (Deutsches Reitpony) / Welsh sectie K

-Niedersachsen :

 1. Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover e.V. : Hannover Reitpony (Deutsches Reitpony ) / Welsh  sectie K.
 1. Pferdestammbuch Weser-Ems e.V. : Reitpony Weser-Ems (Deutsches Reitpony) / Welsh Montain: sectie K.
 1. Zuchtverband für Deutsche Pferde e.V. : Reitpony des ZfdP (Deutsche Reitpony) / Welsh sectie K.
 2. Mecklenburg-Vorpommern e.V. : Deutsches Reitpony / Welsh sectie K  / Lewitzer Pony

– Nordrhein-Westfalen :

 1. Rheinisches Pferdestammbuch e.V.: Reinisches Reitpony (Deutsches Reitpony) / Welsh sectie K
 2. Westffälisches Stammbuch e.V.: Westfälisches Reitpony (Deutsches Reitpony) / Welsh sectie K

– Rheinland-Pfalz, Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar: Reitpony Rheinland-Pfalz-Saar Deutsches Reitpony) / Welsh sectie K

– Schleswig-Holstein, Pferdestammbuch Schleswig-Holstein – Hamburg:  Reitpony Schleswig-Holstein (Deutches Reitpony) / Welsh sectie K.

– Sachsen, Pferdezüchtverband Sachsen : Sachsischen Reitpony (Deutsches Reitpony) / Welsh sectie K

– Sachsen-Anhalt, Pferdezuchtverband Sachsen-Anhalt e.V. : Sachsen-Anhaltiner Reitpony (Deutsches Reitpony) / Welsh sectie K.

– Thüringen, Verband Thüringer Pferdezüchter e.V. : Thüringer Reitpony (Deutsches Reitpony)  / Welsh sectie K.

° Frankrijk, Services des Haras, des Courses er de l’Equitation : Poney Français de Selle

° Verenigd Koninkrijk :

– National Pony Society

– Welsh Pony and Cob Society : sectie K

– De ponysectie van AES

° De raszuivere fokkerijen van het New Forest of de Dartmoor.

° De Welsh pony

° De Connemara pony

BIJLAGE II : Zoötechnische voorwaarden

– Vier gekende generaties voorouders hebben, te bewijzen met een officiëel stamboekdocument. Voor de dekhengsten uit het New Forest ponystamboek worden de begrippen F.H. (Forest Horse) en F.M. (Forest Mare) in de vierde generatie van de voorouders aanvaard;

– Bij de meting zonder ijzers, moet de minimum schofthoogte groter zijn dan 1,10m. De maximum toegelaten hoogte is  tot en met 1,47 m op 3-jarige leeftijd en tot en met 1,48m op oudere leeftijd.

– Op uitzondering van Arabische volbloeden, Engelse volbloeden of Klein Pferd, mag tot in de vierde generatie van de voorouders geen “paard” voorkomen.

Dekhengsten uit Duitsland met in hun pedigree het begrip “Klein Pferd”, zijn toegelaten indien dit “Klein Pferd” komt uit een kruising tussen een pony met een Engelse volbloed, met een Arabische volbloed of met een Angloarabier. Hierbij moet opgemerkt worden dat niet de maat bepalend is, maar wel het begrip “paard” of “pony”.

– Een dekhengst zijn die géén 100% zuiver volbloed is: niet Arabisch, niet Engels of niet uit de combinatie. Volbloed is te verstaan als Arabisch, Engels of uit kruising van deze twee.Opmerking: dekhengsten met méér dan 59% volbloed moeten vier jaar zijn op het moment van gebruik.

C. Stamboek van de Connemara pony België:

D. Belgisch Tuigpaard:

Bij de registratie van de tuigpaardveulens worden de voorwaarden gehanteerd van het moederstamboek KWPN. Het registratieschema van de tuigpaarden vindt u op de KWPN site :

E. Belgische Dartmoor pony :

Bij de registratie van de dartmoorveulens worden de voorwaarden gehanteerd van het Engelse moederstamboek.

Hoe dient de aangifte van een veulen te gebeuren?

Er zijn twee belangrijke zaken: het tijdstip waarop de aangifte moet gebeuren en de manier waarop.

Tijdstip van aangifte: in principe moet dit gebeuren binnen de 5 dagen na de geboorte. Dat staat alleszins zo vermeld op de aangifteformulieren.

De aangifte van een veulen na het jaar waarin het geboren werd, kan uitzonderlijk nog geaccepteerd worden. De originele dekkaart/geboortebericht dient echter nog te bestaan. Die moet aan het secretariaat toegestuurd worden.

De makkelijkste weg is om het veulen na de geboorte alvast aan te geven via de Vlugge Veulenmelding . Dit gaat zeer eenvoudig en snel, het proces begint dan onmiddellijk te lopen. In een latere fase is het wel nog noodzakelijk om ook de originele dekkaart te bezorgen.

Klik hier voor de Vlugge Veulenmelding.

Aandachtspunten, regelingen:

Voor de aangifte van het veulen

° De gegevens op de dekkaarten-geboortecertificaten moeten volledig en correct ingevuld zijn. Voor de verwerking ervan dienen ze immers strikt gevolgd worden door het secretariaat BWP.

° De wijze van vermelden van fokker en eigenaar verdient bijzondere aandacht. Het secretariaat B.W.P. dient de gegevens op het formulier als heilig te beschouwen. Alleen hetgeen erop vermeld staat, mag beschouwd worden als het juiste. Het gebeurt wel eens dat iemand contact opneemt en doorgeeft dat de op het formulier vermelde fokker of eigenaar niet de juiste is. Aan deze melding kan geen gevolg gegeven worden, behalve wanneer de vermelde persoon daartoe uitdrukkelijk zijn akkoord geeft. Een gerechtelijke uitspraak is een andere grond waarop er gewijzigd kan worden.

Het is ook zo dat de vermelde persoon zonder interpretatie wordt overgenomen. Zo is Peeters Piet iemand totaal anders dan Peeters P. of Peeters-Janssen, ook al wonen allen op hetzelfde adres en zou het kunnen zijn dat de aanmelder dezelfde persoon bedoelt. Het secretariaat dient echter uit te gaan van drie verschillende personen en elk krijgt een apart persoonsnummer.

Aanpassingen achteraf zijn niet mogelijk. De naam van de fokker, de naam van het veulen ….., het kan enkel gewijzigd worden mits er een uitdrukkelijke toestemming is van fokker.

DNA onderzoek

Van alle BWP-veulens gebeurt er een ouderschapscontrole.

Wanneer het resultaat van het DNA-onderzoek negatief is, dan zal de fokker hiervan verwittigd worden en de vraag krijgen om nieuwe haarstalen op te sturen. Het paspoort van het veulen zal pas afgeleverd worden als het resultaat op het afstammingsonderzoek via DNA een positief resultaat gegeven heeft.

Suggesties namen

PAARDEN

Tabasco, Tabella, Ta Belle, Tabelle, Tabira, Tabita, Tableau, Taboo, Tabor, Tabora, Tabris, Tacco, Tacha, Tache de Beaute, Tache d'or, Tachira, Tacitus, Taco, Taconda, T’adore, Tafarelle, Taggi, Taggy, Tagliatelli, Tagore, Tahiti, Taifoon, Taiga, Taj Mahal , Takashi, Take a Look, Take It Easy, Take Me, Take That, Take Your Time, Talassa, Talca, Talco, Talent, Talente, Talented, Talim, Talinka, Talis, Talisman, Talita, Talk About It, Talk Talk, Tallinn, Tamara, Tamboer, Tamira, Tampa, Tampur, Tam Tam, Tanael, Tanagra, Tanga, Tangelo, Tango, Tania, Tao, Tapioca, Ta Pomme, Tara, Tardi, Tares, Targa, Target, Targo, Tarifa, Tarpan, Tarra, Tarran, Tarsio, Tarsus, Tartan, Tartare, Tartinnette, Tartouffe, Tarzan, Tascha, Tatiana, Tattoo, Tauber, Tauris, Taurus, Taxandria, Taylor, Team Player, Team Spirit, Teddy Bear, Tell Me, Telma, Telstar, Tempo, Temptation, Tempus, Tender, Tendresse, Tenerife, Tennessee, Tenor, Te Quiero, Tequila, Terra, Terrence, Terrible, Tess, Tessa, Testosteron, Tetra, Tetris, Texas, Thalia, Thalis, Thank You, That’s It, Thea, Thebe, The Best, The Challenge, Themis, Theoden, Theodoor, The Percy, Thesaura, Think Twice, Thriller, Thor, Thorgan, Thoron, Thunder, Thunderbird, Ti Amo, Tiara, Tiber, Tibor, Ticino, Tic Tac, Tierlantijn, Tiesto, Tifany, Tigris, Tijl, Tilly, Tim, Timberland, Time Out , Timo, Timon, Timor, Tina, Tina Turner, Tinka, Tinkerbel, Tinneke, Tin Rocco, Tin Tin, Tintoretto, Tipsy, Tip-Top, Tiramissu, Titan, Titanic, Tito, Titus, Tivoli, To Be or not to Be, Tobias, Toblerone, Toby, Tochi, Toeareg, Toendra, Toetan, Tokio, Toledo, Tolkien, Tolstoi, Tom, Tomboy, Tom Dooley, Tommy, Ton Ami, Tonia, Tonic, Ton Ton, Tootsie, Top Boy, Topaline, Topaze, Top Class, Top Girl, Top Gun, Topless, Topper, Top Secret, Torento, Torino, Torinto, Torna, Tornado, Toronto, Torpedo, Torres, Tosca, Toscana, Toshi, Toska, Totilas, Toto le Heros, Touch Me, Touch Of Class, Toulon, Toulouse, Tour De France,  Toverfee, Toy Story, Track, Tracy, Tradition, Trallala, Traviata, Treasure, Trees, Trendy, Tres Jolie, Tresor, Trevano, Tricolore, Trezebees, Trientje, Triomf, Triple, Tripolis, Tristan, Triton, Trixie, Troica, Trojaan, Troubadour, Tropical, Trouble, Troublemaker, Troy, Trudo, True Love, Truffel, Trust Me, Truus, Try Me, Tsaikovsky, Tsarina, Tsigan, Tsunami, Tuareg, Tulipe, Turbo, Tutti Frutti, Tweet, Twice As Nice, Twiggy, Twilight, Twinkle Star, Twingo,  Twister, Twix, Two Socks, Tyfoon, Tyson, Tzigane

 

PONY’S

Aablesse, Aagje, Aaike, Aaron, Abanos, Abantos, Abadan, Abba, Abbe, Abbot, Abdel, Abdos, Abdul, Abdullah, A Beauty, Abeille, Abel, Abend, Aberdeen, Abgar, Abglanz, Abie, A Big Boy, Abigail,  Abiran, Abke, Ablesse, Abner, Abracadabra, Abraham, Abraxas, Abricot, Absalom, Absatz, Absinth, Absolute, Abstract, Acacia, Acajou, A Capella, Acapulco, Accent, AC/DC, Ace,  Achilles, Acrobaat, Acrobat, Acropolis, Action, Ada, Adam, Adamo, Adela, Adelaar, Adelaïde, Adelbert, Adele, Adelfos, Adelheid, Adelhert, Adelkind, Adelpracht, Ademar, Ad Fundum, Ad Huc, Adiago, Adieu, Adinda, Adios, Adjudant, Adler, Adman, Adolf, Adonis, Adora, Adorable,  Adoration, Adrenaline, Advocat, Aerobic, Afgaan, African, African Drum, Agaat, Agadir, Agamemnon, Agar, Agatha, Agir, Agito, A good Fellow, Agora, Agram, Aida, Aimee, Aisha, A Jungle Prince, Ajax, Akela, Akko, Alba, Akkerman, Alander, Aladin, Alah, Alana Dante ,Alaska, Ajax, A la Bonheur, A la Carte, , Alba, Alberto, Albina, Albino, Albrecht, Alcanar, Alcante, Al Capone, Alcatraz,  Aldata, Aldato, Alderik, Aldo, Alexander, Alexis, Alfa, Alfons, Alfred, Ali, Aliance, Ali Baba, Alibaba, Alida, Aline, A Little Boy, A Little Girl, Allez-y, Allicante, Alligator, Allison, Allmost, Allright, Alkmar, Alma, Alme, Alone, Alouette, Alpenjager, Alpenroos, Alpine, Altesse, Alter Ego, Altisud, Alto, Aluna, Always, Alwin, Amaai, Amadee, Amadeus, A Magic Star, Amando, Amaretto, Ambiorix, Ambitieux, Ambrosius, Andalouse, Amelie, Ami, Amie, Amigo, Amika, A Million, Amor, Amory, Amour, Anabel, Anaïs, Andora, Andrew, Andria, Anelore, Anemone, Anemoon,  Angel, Angelo, Angie, Anjer, Anjou,  Anka, Anna, Annabel, Anoeschka, Anopheles, Anouk, Ansje, Antilope, Answer,Anyway, Apache, Aphrodite, Apocalypse, Apple, Apple Juice, Apple Music, Appolinaris, Apollo, April, A Priori, A Propos, Aqua Dulce, Ara, Arabel, Aragon, Aragron, Aramis, Arco, Archibald, Argent, Argentina, Argonaut, Argos, Argus, Arianne, Ariadne, Ariel, Aristo, Aristocrat, Arizona, Arlene, Arlequin, Armagnac, Armani, Arno, Arrivist, Arrow, Artemis, Artis, Artist, Arwen, Arya, Ascone, Ascotte, Astrix, Athos, Atilla, Atlas, Atoom, Atouche, Attack, Attractive, Augustus, Au Revoir, Aurore, Austin, Australia, Austria, Avant Garde, Avantis, Avenir, Avontuur, Axel, Azimuth, Azalee, Azur

Tarieven

In het najaar 2017 werd er al aangekondigd dat er vanaf nu voor alle veulens een DNA-onderzoek dient te gebeuren. Deze extra controle blijkt noodzakelijk met alle evoluties die er intussen zijn inzake spermaverdeling, embryotransplantatie, ICSI e.d.

Om een veulen in te schrijven in ons stamboek dient u uiteraard lid te zijn (€ 85 voor België) .   D it zijn de   registratietarieven voor het veulen:

 • Veulen van een hengst die goedgekeurd is in een Belgisch stamboek: € 120
 • Veulen van een hengst die goedgekeurd is in een erkend buitenlands stamboek: € 150