Algemene Vergadering bekrachtigt Dagelijks Bestuur en functie van Boudewijn Schepers als ondervoorzitter

30-04-2021

Jaarverslag 2020 beschikbaar