Wegwijzer

Lid worden van BWP

Voor welke zaken is het lidmaatschap noodzakelijk?
Er zijn twee situaties waarvoor het nodig is om lid te zijn: het registreren van een veulen en het kunnen deelnemen aan de activiteiten die behoren tot het nationale activiteiten programma voor paarden en pony’s BWP. Om deel te kunnen nemen aan de prijskampen moet het lidgeld uiterlijk bij de aanvang ervan betaald worden.Daarnaast zijn er een aantal ledenvoordelen en diensten die beterkoop en soms zelfs gratis geleverd worden voor wie zijn lidgeld betaalde. Het abonnement op EquiTime is inbegrepen in het lidmaatschap.

B-Lidmaatschap
Dit lidmaatschap is noodzakelijk voor deelname aan de prijskampen, inschrijving van de veulens, wijzigingen van eigendom voor het stamboek,…

Wat is het B-Lidmaatschap?
Iemand die paarden op naam heeft en op een adres woont waar een ander persoon het lidmaatschap op naam heeft, dient B-lid te zijn.

Het B-Lidmaatschap komt op € 30,- wanneer er paarden op naam van de betrokkene staan, € 20,- wanneer het om pony’s gaat

Om lid te worden van in het begin van het jaar
Het lidmaatschap loopt van januari tot januari. Wie lid is krijgt aan het einde van het jaar een uitnodiging om zijn lidmaatschap te verlengen. Wie geen uitnodigingsbrief ontvangt kan zijn lidmaatschap voldoen door het bedrag van € 85 over te schrijven op de rekening 736-4036848-63 van B.W.P.

Lid worden vanuit het buitenland (Europa)
Betalingen vanuit het buitenland worden best gedaan via een internationale overschrijving waarbij gebruik gemaakt wordt van het IBAN nummer, BE40 736403684863, en de BIC (swift) code, KREDBEBB. Lidmaatschap vanuit het buitenland kost € 98.
Deelname aan prijskampen

Wie mag deelnemen aan prijskampen?
° Merries :
– Elke merrie ingeschreven in het (hulp)veulenboek of (hulp)stamboek of wachtregister van BWP en met een leeftijd  tussen 1 en 15 jaar mag deelnemen de prijskampen. Merries van drie jaar of ouder die geregistreerd staan in het veulenboek of wachtregister en min. 3 generaties hebben met erkende voorouders gaan na de beoordeling door de jury over naar het stamboek I;
– Een merrie uit een rijpaardenstamboek dat lid is van de WBFSH kan vanaf driejarige leeftijd aantreden op de BWP prijskampen, indien in de eerste drie generaties enkel erkende paarden voorkomen. Ook een merrie uit een Volbloed of Anglo-Arabisch of Draver stamboek van de EU en USA kunnen deelnemen. Zij worden na beoordeling door de jury opgenomen in het stamboek.

° Veulens
De gewestelijke veulenrubrieken of de provinciale veulenwedstrijden worden gebruikt voor de provinciale afvaardiging naar het Nationaal Kampioenschap voor BWP Eliteveulens. Enkel de veulens die geregistreerd staan in de klasse I van de fokkerij afdeling komen hiervoor in aanmerking. Klasse I = veulens uit een BWP hengst of hengst gekeurd in een rijpaardenstamboek lid van de WBFSH en uit een BWP merrie of een merrie uit een erkend rijpaardenstamboek lid van de WBFSH of uit een XX, OX of draver merrie uit de EU of USA. In de eerste drie generaties mogen enkel erkende paarden voorkomen.

° Mannelijke jaarlingen:
Ø Ingeschreven in ( hulp)veulenboek of (hulp)stamboek B.W.P.

° Pony’s:
Elke BRp-geboren merrie tussen 1 en 25 jaar mag deelnemen aan de provinciale prijskamp. Tijdens de provinciale prijskamp wordt door de aanwezige juryleden een selectie gemaakt voor de Nationale prijskamp.

– Een wilde merrie kan deelnemen aan de prijskamp éénmaal ze opgenomen is in het stamboek op 3-jarige leeftijd. Dergelijke opname kost 25 euro incl. BTW, en kan op de prijskamp, mits positieve beoordeling van de jury en opname van het signalement, gerealiseerd worden. Deze merrie mag reeds het jaar van opname deelnemen aan de prijskamp.
– Een merrie uit een buitenlands erkend stamboek kan reeds deelnemen aan de prijskamp op provinciaal niveau, op één- of tweejarige leeftijd. Ze kan dan echter niet worden geselecteerd voor de nationale prijskamp. Eénmaal ze opgenomen is in het stamboek op 3-jarige leeftijd kan ze wel geselecteerd worden voor de nationale prijskamp. De kostprijs en voorwaarden voor opname zijn dezelfde als bij de wilde merrie.
– BRp-geboren merries kunnen, vanaf de leeftijd van 3 jaar, op de prijskamp overgaan van het veulenboek naar het stamboek. De overgang is enkel mogelijk mits controle van het signalement, positieve beoordeling van de jury en de betaling van 13 euro incl. BTW.
– Vanaf de leeftijd van 3 jaar moeten de merries zich onderwerpen aan een stokmaatmeting. De stokmaatmeting gebeurt volgens LRV reglement.

Op welke manier krijg ik een uitnodiging voor de prijskamp?
Elk BWP-lid dat lidgeld heeft betaald, en paarden en pony’s op zijn naam heeft geregistreerd staan, krijgt normalerwijze een uitnodiging voor de gewestelijke prijskamp. Wie nog geen lid is kan op eenvoudig telefonisch verzoek een uitnodiging voor de prijskamp in zijn / haar gewest bekomen. De data van de prijskampen zijn terug te vinden op de BWP-kalender en op de website www.bwp.be onder de rubriek ‘kalender’.

Het elite-label en andere labels
1. SITUERING
De fokkersvereniging “Het Belgisch Warmbloedpaard v.z.w. – B.W.P.” stelt zich het fokken van een paard tot doel dat beantwoordt aan de veelzijdigheid van de ruiterij. Een zorgvuldig selectieprogramma vormt daarin de basis.
Prestatie, een functioneel exterieur en een goede gezondheid zijn belangrijke eigenschappen voor de fokdieren. Merries die aan één of meerdere van deze eigenschappen voldoen, kunnen zich met de overeenkomende labels of het elitepredikaat onderscheiden.
Het beleid van de fokvereniging gelooft dat deze aanpak een duidelijk signaal naar de fokkers toe is. Met een positieve maatregel wordt hij gestimuleerd om zorgzaam te zoeken naar goede fokdieren.
Om de merries te honoreren die drager zijn van belangrijk eigenschappen voor de fokkerij, werden de labels “Exterieur”, “Prestatie” “Gezondheid” ingesteld. De merries die de drie labels behalen ontvangen het predikaat en mogen “Elitemerrie” genoemd worden.
2. HET EXTERIEURLABEL (E)
2.1. Inleiding
Met het E-label worden de merries onderscheiden die een correct exterieur hebben dat als volgt omschreven wordt :
– evenwichtige gebouwd zijn (een goede verhouding tussen de voor,- midden- en achterhand).
– Beschikken over een edel hoofd; een lange naar voor gerichte hals met voldoende halsaanzetting; een lange schuine schouder; een schoft die vloeiend overgaat van hals naar rug; een ruime rug met sterk gespierde lendenen en een goedgevormde diepgebroekte achterhand.
– Voorzien zijn van een stevig gebouwd onderstel met sterke droge benen, krachtige gewrichten en met voldoende grote voeten.
– beschikken over energieke, veerkrachtige en ruimgrijpende gangen.
2.2. Procedure
Het exterieurlabel wordt toegekend op de provinciale prijskampen. De merries moeten via het gewone systeem de toelating tot deelname aan de provinciale editie verkrijgen door eerst minstens aanwezig te zijn op het gewestelijke vlak.
2.3. Toekenningsvoorwaarden
Het exterieurlabel wordt toegekend aan de merries die aan volgende voorwaarden voldoen :
1 In het stamboek BWP ingeschreven zijn.
2 Drie geregistreerde generaties voorouders hebben.
3 in de leeftijd van drie tot en met tien jaar, op de provinciale prijskamp éénmaal door de jury aangeduid zijn als waardig voor het E-label.
2.4. Toekenning onder voorbehoud
Zolang de merrie geen veulen gegeven heeft, wordt het label onder voorbehoud toegekend. Een veulen komt in aanmerking vanaf het moment waarop aan alle voorwaarden voldaan is om het identiteitsbewijs B.W.P. af te werken.
2.5. Vermelding
Het behaald hebben van het label wordt opgenomen in de computergegevens van de merrie en aangeduid in het paspoort.
Automatisch wordt het afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de prijskampboekjes.
3.HET PRESTATIELABEL (P)
Het P-label wordt toegekend aan de merries die de noodzakelijke prestaties in de sport behaalden in het springen, de dressuur of de veelzijdigheid.
3.1. Prestaties optie springen
3.1.1. Eigen prestaties
° Binnen LRV :
Ofwel als zesjarige bij de 50% besten zijn op het nationaal kampioenschap van de wedstrijden jonge paarden;
ofwel in de springklasse midden, vóór de leeftijd van 9 jaar, drie foutloze parcoursen hebben in vijf op elkaar volgende tornooien van één tornooiseizoen;
ofwel, in de springklasse zwaar, tijdens één van de eerste drie tornooiseizoenen waarin aangetreden wordt in deze klasse, in vijf op elkaar volgende tornooien van een seizoen, drie foutloze parcoursen hebben.
° In de intracommunautaire cyclus van de Belgische ruitersportfederatie (beker van België – klassieke cyclus) en “challenge”:
Op de leeftijd van zes of zeven jaar, na optelling van de resultaten van de 5 beste basisomlopen en na rangschikking volgens het stijgend aantal punten, geklasseerd zijn bij de eerste helft.
° Tijdens het Belgisch Kampioenschap Jonge Paarden – Gesves op zesjarige leeftijd in de tweede kwalificatie ronde geraken.
° Resultaten binnen VLP organisaties : vóór de leeftijd van 9 jaar
Tijdens één van de eerste drie seizoenen waarin deelgenomen wordt aan de wedstrijden van niveau 1,20 –  1,25, in 10 op mekaar volgende wedstrijden van 1 seizoen, 6 keer foutloos rondkomen.
° In andere officiële nationale wedstrijden:
Resultaten behaald hebben vóór de leeftijd van 9 jaar op wedstrijden met parcours van minimum 1,35.
° Internationale prestaties:
Na beoordeling door de commissie
3.1.2. Via de prestaties van de nakomelingen
Het label wordt toegekend indien 2 nakomelingen voldoen aan de vereisten, gesteld voor het prestatielabel.
3.2. Prestaties optie dressuur
3.2.1. Eigen prestaties
– TOT EN MET 6 jaar
            A: Ofwel via LRV : Wedstrijd Jonge Paarden
a.     Zich als vijfjarige in de OPEN klasse klasseren bij de eerste helft op de nationale wedstrijd jonge paarden
OF
b.    Zich als zesjarige in de OPEN klasse selecteren voor de nationale wedstrijd en deelnemen
            B: Ofwel via de KBRSF
In het criterium voor de beker van België als 5- of als 6-jarige bij de eerste 50% geklasseerd zijn in het eindklassement.
– NA 6 jaar
            A: Ofwel via LRV :
In één van de eerste twee seizoenen dat de merrie aantreedt in de klasse
Zwaar 1, in vijf op elkaar volgende tornooien van één seizoen, driemaal bij de 30% besten geklasseerd zijn.
In één van de eerste twee seizoenen dat de merrie aantreedt in de klasse
Zwaar 2, in vijf op elkaar volgende tornooien van één seizoen, driemaal bij de
30% besten geklasseerd zijn.
            B: Ofwel via de KBRSF of via organisaties erkend door FEI
5 uitslagen in een tijdspanne van 2 jaar kunnen voorleggen op niveau :
– M9 = 64%
– M10 = 64%
– Prix St Georges = 64%
– Intermediaire I = 64%
– Intermediaire II = 62%
– GP of GPS = 62%
3.2.2. Eigen prestaties
Het label wordt toegekend indien 2 nakomelingen voldoen aan de vereisten, gesteld voor het prestatielabel.
3.3. Prestaties optie veelzijdigheid
3.3.1. Eigen prestaties
Voor de optie veelzijdigheid zijn er geen omschreven te behalen resultaten.
3.3.2. Via de prestaties van de nakomelingen
Het label wordt toegekend indien 2 nakomelingen voldoen aan de vereisten, gesteld voor het prestatielabel.
3.4. Procedure
3.4.1. Eigen prestaties
° LRV prestaties springen en dressuur: de eigenaar moet zelf de vraag tot het toekennen van het label richten aan het secretariaat B.W.P. De prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is dienen het schrijven te vergezellen. Na controle wordt het label toegekend.
° Klassieke Cyclus of Challenge : het secretariaat B.W.P. zal het label automatisch toekennen aan de merries die de norm behalen.
° Aanvragen tot het bekomen van het P-label via prestaties VLP moeten gericht worden aan het secretariaat BWP. Van daaruit wordt contact opgenomen met het secretariaat VLP dat de controles doet.
° Voor de optie springen, op basis van de resultaten behaald vóór de leeftijd van 9 jaar in officiële nationale wedstrijden: de prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is, dienen de aanvraag te vergezellen. De vraag wordt voorgelegd aan de Stamboekcommissie die over de toekenning beslist.
° Voor de optie veelzijdigheid moet de eigenaar zelf de vraag tot het toekennen van het label richten aan het secretariaat B.W.P. De prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is, dienen deze te vergezellen. De vraag wordt voorgelegd aan de Stamboekcommissie die over de toekenning beslist.
° “Internationale prestaties” voor het springen, “bijzondere nationale en internationale prestaties” voor de dressuur en “prestaties” voor de veelzijdigheid : de eigenaar moet zelf de vraag tot het toekennen van het label richten aan het secretariaat B.W.P. De prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is, dienen het schrijven te vergezellen. De vraag wordt voorgelegd aan de betreffende commissie die beslist over de toekenning.
3.4.2. Via de prestaties van de nakomelingen
De eigenaar moet zelf de vraag tot het toekennen van het label richten aan het secretariaat B.W.P. De prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is, dienen het schrijven te vergezellen.
De stamboekcommissie B.W.P. beoordeelt de internationale prestaties in het springen die de aanvraag vergezellen tot het toekennen van het predikaat op deze basis.
De stamboekcommissie beslist over het al of niet toekennen van het P-label op basis van resultaten behaald in de veelzijdigheid.
3.5. Vermelding
Het behaald hebben van het label wordt opgenomen in de computergegevens van de merrie en aangeduid in het paspoort.
Automatisch wordt het afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de prijskampboekjes.
4. HET GEZONDHEIDSLABEL (G)
Merries die voldoen aan de vereisten die gesteld zijn op gezondheidsvlak krijgen het G-label.
4.1. Procedure
Fokkers die geïnteresseerd zijn om hun merrie te laten onderzoeken dienen daartoe 50 euro excl. BTW over te maken aan B.W.P. Na ontvangst van dit bedrag worden de benodigde formulieren toegezonden. De fokker kan een dierenarts kiezen om het onderzoek uit te voeren.
De dierenarts die het onderzoek gedaan heeft, vult het daartoe bestemde protocol in en maakt het over aan het secretariaat B.W.P. Zodra er een tiental protocols binnen zijn, worden ze ter beoordeling voorgelegd aan de commissie. Die spreekt een gunstig of ongunstig advies uit.
4.2. Onderzoek
Het betreft een radiografisch onderzoek.
Radiografieën van de voorvoeten, kogels, spronggewrichten en knieën worden er genomen en geëvalueerd.
4.3. Commissie
Leden van de commissie : Dr. Kelchtermans, Dr. Peremans, Dr. Otte, Dr. VandenBerghe
4.4. Toekenning
Op basis van het advies wordt het G-label al of niet toegekend.
4.5. Vermelding
Het behaald hebben van het label wordt opgenomen in de computergegevens van de merrie en aangeduid in het paspoort.
Automatisch wordt het afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de prijskampboekjes.
5. HET ELITEPREDIKAAT
5.1. Toekenning
De merries die de drie labels behalen, krijgen automatisch het elitepredikaat en zijn de Elitemerries van het stamboek.
5.2. Vermelding
Het behaald hebben van het predikaat wordt opgenomen in de computergegevens van de merrie en aangeduid in het paspoort.
Automatisch wordt het afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de prijskampboekjes
Het BWP-Promotiemateriaal

Hoe kan ik het BWP-promotiemateriaal bestellen?

BWP beschikt over een ruim assortiment aan promotiemateriaal, met onder meer tal van gadgets, textiel, paardenmateriaal en publicaties. Op de website vindt u de online BWP shop. Het formulier online invullen en doorsturen is voldoende om de door u gewenste goederen te bestellen. Na bestelling ontvangt u een bevestigingsmail. Het principe blijft wel: de betaling moet gebeurd zijn alvorens de bestelling wordt opgestuurd.

NIEUW: korting voor BWP leden op al het promotiemateriaal!
Bent u BWP lid? Dan geniet u van een fikse korting.

Tarieven

TARIEVEN INCLUSIEF BTW

1. Lidgeld België 61,00
  C-lidmaatschap (leden buitenlandse gewesten) 55,00
  B-lidmaatschap 30,00
  Lidgeld EquiTime LRV 61,00
  B-lidmaatschap enkel pony’s 20,00
  Buitenland 74,00
2. Diensten exclusief voor leden    
2.1. Registratierechten    
Basisregistratie veulen Warmbloedpaard, inschrijfkost-paspoort hengsten Belgische stamboeken 70,00
  Warmbloedpaard, signalementopname aan huis 3ë en volgende veulens  
  Warmbloedpaard, erkende dekhengst buitenland 150,00
  Warmbloedpaard, erkende vader buitenlands stamboek veulen 3-5 110,00
  Warmbloedpaard, erkende vader buitenlands stamboek veulen 6 en volgende 80,00
  Pony’s, signalementopname op een verzameling  
  Pony, inschrijfkost-paspoort 35,00
  Erkende dekhengst niet BRp (niet van toepassing op CpB goedgekeurden) 50,00
  Paard, registratiekost-paspoort vanaf 10e veulen 35,00
2.2. Stamboekovergang    
Merries, op prijskamp Alle stamboeken 13,00
2.3. Stamboekopname    
Merries op prijskamp Belgische Rijpony, Connemarapony, Dartmoorpony 25,00
  Warmbloedpaard, Tuigpaard 43,00

TARIEVEN EXCLUSIEF BTW

2. Diensten exclusief voor leden    
2.1. Registratierechten    
Registratie jaar na geboorte Paarden 75,00
  Paarden, VRH 167,00
  Pony’s 42,50
Pedigree moeder uit een niet erkend stamboek   50,00
B-register Paard, dekadministratie 85,00
  Pony, dekadministratie B-register 50,00
  Pony, dekadministratie B-register 50,00
2.2. Stamboekovergang    
Merries, via consulent   30,00
Hengsten Tuigpaard, Belgische Rijpony, Connemarapony, Dartmoorpony 50,00
  Warmbloedpaard 375,00
2.3. Stamboekopname    
Merries via consulent   50,00
Hengsten Belgische Rijpony, Connemarapony, Dartmoorpony 75,00
  Warmbloedpaarden en volbloeden 375,00
2.4. Studbook fee   250,00
2.5. Deelname activiteiten    
Waarborg merrieprijskampen   10,00
Keuring kandidaat-dekhengsten Warmbloedpaard Hengstenkeuring BWP waarborg 600,00
  Kandidaten BWP identiteit van 3 en 4 jaar 245,00
  Kandidaten niet-BWP identiteit van 3 en 4 jaar 345,00
  Kandidaten van 5 tem 8 jaar BWP identiteit 350,00
  Kandidaten van 5 tem 8 jaar niet-BWP identiteit 450,00
  Kandidaten BWP identiteit van 9 jaar en ouder 175,00
  Kandidaten niet-BWP identiteit van 9 jaar en ouder 275,00
  Advies voor inschrijving bij niet-erkende pedigree 250,00
  Derde fase in zelfde jaar 275,00
  Derde fase in volgend jaar, kandidaten BWP-identiteit 350,00
  Derde fase in volgend jaar, kandidaten niet-BWP identiteit 450,00
  Uitgestelde eerste fase 250,00
  Diergeneeskundig onderzoek buitenland 150,00
Keuring kandidaat-dekhengsten Rijpony, Connemarapony Dartmoorpony Kandidaten met identiteit van het stamboek 50,00
  Kandidaten met een andere identiteit 75,00
  Bijzondere keuring 250,00
Keuring dekhengsten Activeringskosten 125,00
2.6. EquiTime Bijkomend abonnement van de andere taal 25,00
3. Andere tarieven en diensten    
Omzetting oude BWP document naar paspoort, leden   30,00
Omzetting oude BWP document naar paspoort voor leden, dossier <2010   20,00
Omzetting oude BWP document naar paspoort, niet-leden   50,00
Omzetting oude BWP document naar paspoort, niet-leden, dossier < 2010   35,00
Druk nieuw paspoort, leden   25,00
Druk nieuw paspoort, niet-leden   45,00
Paspoort voor niet-BWP paard, pony   50,00
Eigenaarwijziging voor niet-leden   28,00
Duplicaat paard, leden binnenland Paarden 125,00
     
Duplicaat paard, niet-leden, binnenland   195,00
     
Duplicaat paard buitenland   195,00
Duplicaat pony, binnenland Pony’s 62,00
     
Duplicaat pony, niet-leden, binnenland   97,00
     
Duplicaat pony buitenland   97,00
     
Publicatie map, website dekhengsten warmbloedpaard   125,00
     
Gezondheidscontrole voor het G-label   50,00
Deelname als niet lid aan de wedstrijd BBRp   10,00
DNA onderzoek   37,00
DNA veulen en vader of moeder   74,00
DNA veulen en ouders   111,00
Aangetekende verzending paspoort   10,00
Mailings, per adres   0,30
Aanlevering informatie (juridische dossiers, …)   150,00
Kosten stopgezet dossier   XXXXX
     
4. EquiTime     
Vrij abonnement   55,00
Vrij abonnement buitenland   73,00
Vrij abonnement Franstalige editie   32,00
Vrij abonnement Franstalige editie buitenland   38,00
Uitbater speciaalzaak per nummer   2,50
Het inschrijven van een veulen

Samen met de erkenning door de overheid, gaat de bevoegdheid om officiële EG paspoorten uit te reiken voor het Belgisch Warmbloedpaard, de Belgische Rijpony, de Connemarapony België, de Dartmoor Pony België en het Tuigpaard België. Deze paspoorten gelden niet alleen als bewijs van inschrijving in het stamboek, maar hebben dezelfde waarde als een identiteitskaart voor mensen.

De aanmaak van een BWP-paspoort kan niet zomaar voor eender welk(e) paard/pony. Er zijn zoötechnische regels die gevolgd moeten worden en ook op administratief zijn er voorwaarden waaraan voldoen moet zijn.

Een BWP-paspoort is echter meer dan alleen een identiteitskaart. De BWP-identiteit is geld waard! De werking van de vereniging en de prestaties van de paarden en pony’s gefokt door BWP-leden, genieten hoog aanzien. BWP staat voor kwaliteit. Concreet betekent dit dat een paard of pony met een BWP-paspoort, gegarandeerd een hogere prijs krijgt. Redenen genoeg om uw veulen bij B.W.P te laten registreren!

1 . Welke veulens kunnen er geregistreerd worden?
Bij de “Belgische Rijpony” is het statuut van de vader bepalend voor het al of niet kunnen registreren van het veulen. Wanneer hij niet voldoet aan de gestelde voorwaarden kan het veulen niet in het stamboek ingeschreven worden.

Voor het “ Belgisch Warmbloedpaard “ en voor de Connemarapony is het statuut van zowel de vader als de moeder van belang.

A. Belgisch Warmbloedpaard
De veulens worden geregistreerd in Klasse I van fokkerijafdeling indien:
– hun vader = een BWP gekeurde hengst of een hengst goedgekeurd in een rijpaardenstamboek lid is van de WBFSH ( www.wbfsh.com )
– hun moeder = BWP merrie of een merrie uit een rijpaardenstamboek lid is van de WBFSH ( www.wbfsh.com ) of een merrie geregistreerd in een volbloed, anglo-arabisch of draverstamboek van de EU of USA.
– In de eerste drie generaties mogen enkel erkende paarden voorkomen.
– Enkel mogelijk indien nog niet ingeschreven in een ander stamboek.

De veulens worden geregistreerd in de niet-fokkerijafdeling indien zij niet voldoen aan de criteria voor de fokkerijafdeling. Op het indentificatiedocument staan alle gekende en bewezen voorouders vermeld.

B. Belgische Rijpony
Veulens kunnen ingeschreven worden indien:

De vader uit één van de onderstaande categorieën komt:

1. De BRp dekhengsten:
De lijst van de actieve BRp dekhengsten is terug te vinden op de BRp website

2. De voor het stamboek van de Belgische Rijpony erkende dekhengsten:
Erkende dekhengsten zijn zij die:
A. Goedgekeurd zijn voor één van de onderstaande stamboeken:
° België: Welsh sectie K
° Nederland: Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek / Verenigd Nederlands Welsh: sectie K.
° Duitsland:
– Baden-Württemberg: Württemberger Reitpony ( Deutsches Reitpony ) / Welsh sectie K.
– Bayern, Verband der Kleinpferdzüchter Bayerns e.V.: Bayerisches Reitpony (Deutsches Reitpony ) / Welsh sectie K
– Hessen, Verband der Ponyzüchter Hessen e.V.: Hessisches Reitpony ( Deutsches Reitpony ) / Welsh sectie K
– Niedersachsen:
1. Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover e.V.: Hannover Reitpony ( Deutsches Reitpony ) / Welsh sectie K.
2. Pferdestammbuch Weser-Ems e.V. : Reitpony Weser-Ems ( Deutsches Reitpony ) / Welsh Montain: sectie K.
3. Zuchtverband für Deutsche Pferde e.V.: Reitpony des ZfdP ( Deutsche Reitpony ) / Welsh sectie K.
– Nordrhein-Westfalen:
1. Rheinisches Pferdestammbuch e.V.: Reinisches Reitpony (Deutsches Reitpony)/Welsh sectie K
2.Westffälisches Stammbuch e.V.: Westfälisches Reitpony (Deutsches Reitpony) / Welsh sectie K
– Rheinland-Pfalz, Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar: Reitpony Rheinland-Pfalz-Saar (Deut- sches Reitpony)/ Welsh sectie K
– Schleswig-Holstein, Pferdestammbuch Schleswig-Holstein – Hamburg: Reitpony Schleswig-Holstein – Hamburg / Welsh sectie K.
– Sachsen, Pferdezüchtverband Sachsen : Sachsischen Reitpony ( Deutsche Reitpony ) / Welsh sectie K
– Sachsen-Anhalt, Pferdezuchtverband Sachsen-Anhalt e.V.: Sachsen-Anhaltiner Reitpony (Deutsches Reitpony) / Welsh sectie K.
– Thüringen, Verband Thüringer Pferdezüchter e.V.: Thüringer Reitpony / Welsh sectie K.

° Frankrijk, Services des Haras, des Courses er de l’Equitation : Poney Français de Selle
° Verenigd Koninkrijk:
– National Pony Society
– Welsh Pony and Cob Society : sectie K
° De raszuivere fokkerijen van het New Forest of de Dartmoor.
° De Welsh pony indien de moeder er zelf geen is.

B. Voldoen aan volgende voorwaarden:
– Vier gekende generaties voorouders hebben, te bewijzen met een officiëel stamboekdocument. Voor de dekhengsten uit het New Forest ponystamboek worden de begrippen F.H. (Forest Horse) en F.M. (Forest Mare) in de vierde generatie van de voorouders aanvaard;
– Bij de meting zonder ijzers, moet de minimum schofthoogte groter zijn dan 1,10m. De maximum toegelaten hoogte is tot en met 1,47 m op 3-jarige leeftijd en tot en met 1,48m op oudere leeftijd.
– Op uitzondering van Arabische volbloeden, Engelse volbloeden of Klein Pferd, mag tot in de vierde generatie van de voorouders geen “paard” voorkomen.

Dekhengsten uit Duitsland met in hun pedigree het begrip “Klein pferd”, zijn toegelaten indien dit “Klein pferd” komt uit een kruising tussen een pony met een Engelse volbloed, met een Arabische volbloed of met een Angloarabier. Hierbij moet opgemerkt worden dat niet de maat bepalend is, maar wel het begrip “paard” of “pony”.

– Een dekhengst zijn die géén 100% zuiver volbloed is: niet Arabisch, niet Engels of niet uit de combinatie. Volbloed is te verstaan als Arabisch, Engels of uit kruising van deze twee.

Opmerking: dekhengsten met méér dan 49% volbloed moeten vier jaar zijn op het moment van gebruik.

C. Niet voldoen aan de onder A en B opgesomde voorwaarden, maar een positief advies van de Nationale commissie voor de Belgische Rijpony bekomen hebben op basis van de prestaties.

3. De voor de Connemarapony België goedgekeurde of geïnspecteerde dekhengsten, indien de moeder geen Connemara pony is.

4. De voor de Dartmoor België goedgekeurde of geïnspecteerde dekhengsten, indien de moeder geen Dartmoor pony is.

De moeder wordt vermeld op het identiteitspapier indien:
1. Zij BRp is ingeschreven.
2. Zij een Connemara pony is, terwijl de vader dat NIET is.
3. Zij is een Welsh pony is , terwijl de vader dat NIET is.
4. Zij komt één van de, door de Belgische Rijpony erkende, ponystamboeken van de EG die opgesomd zijn in punt B.2.A. hierboven.
5. Zij komt uit de raszuivere fokkerijen van de New Forest pony of de Dartmoor pony.

C. Stamboek van de Connemara pony België
Meer info http://www.connemaraponybelgium.be/index.php/stamboek-test/9-nederlands/8-inschrijving-en-registratie

D. Belgisch Tuigpaard
Bij de registratie van de tuigpaardveulens worden de voorwaarden gehanteerd van het moederstamboek KWPN. Het registratieschema van de tuigpaarden vindt u op de KWPN site:
http://www.kwpn.nl/downloads/Registratieschema.pdf

E. Belgische Dartmoor pony
Bij de registratie van de dartmoorveulens worden de voorwaarden gehanteerd van het Engelse moederstamboek.

2. Hoe dient de aangifte van een veulen te gebeuren?
Er zijn twee belangrijke zaken: het tijdstip waarop de aangifte moet gebeuren en de te gebruiken documenten

Tijdstip van aangifte:
In principe moet dit gebeuren binnen de 5 dagen na de geboorte. Dat staat alleszins zo vermeld op de aangifte formulieren. Wie die grens overschrijdt kan geen aanspraak meer maken op een “normale” afhandeling van de procedure die eindigt met de aflevering van het paspoort.

De aangifte van een veulen na het jaar waarin het geboren werd, kan uitzonderlijk nog geaccepteerd worden. De originele dekkaart/geboortebericht dient echter nog te bestaan. Die moet aan het secretariaat toegestuurd worden.

De correcte formulieren voor de aangifte:
De dekcertificaten/geboorteverklaringen die door BWP ter beschikking gesteld worden aan de hengstenhouders of inseminatoren, moeten gebruikt worden voor de aangifte van de veulens Deze documenten bestaan uit vier stroken. De fokker krijgt het derde en het vierde strook van de hengstenhouder. De aangifte is een feit wanneer de strook “D”, het geboortebericht, bezorgd wordt aan het secretariaat van B.W.P. De strook “C” blijft als bewijsstuk bij de fokker.

Dekcertificaten/geboorteverklaringen ter beschikking gesteld door andere stamboeken moeten bij de aangifte van een veulen vergezeld zijn van het “AANVULFORMULIER GEBOORTE”, dit vindt u hier: AanvulformulierGeboorteNL.pdf

3. Aandachtspunten, regelingen:

3.1. Voor de aangifte van het veulen
° De gegevens op de dekkaarten-geboortecertificaten moeten volledig en correct ingevuld zijn. Voor de verwerking ervan dienen ze immers strikt gevolgd worden door het secretariaat BWP.
° De wijze van vermelden van fokker en eigenaar verdient bijzondere aandacht. Het secretariaat B.W.P. dient de gegevens op het formulier als heilig te beschouwen. Alleen hetgeen erop vermeld staat, mag beschouwd worden als het juiste. Het gebeurt wel eens dat iemand contact opneemt en doorgeeft dat de op het formulier vermelde fokker of eigenaar niet de juiste is. Aan deze melding kan geen gevolg gegeven worden, behalve wanneer de vermelde persoon daartoe uitdrukkelijk zijn akkoord geeft. Een gerechtelijke uitspraak is een andere grond waarop er gewijzigd kan worden.

Het is ook zo dat de vermelde persoon zonder interpretatie wordt overgenomen. Zo is Peeters Piet iemand totaal anders dan Peeters P. of Peeters-Janssen, ook al wonen allen op hetzelfde adres en zou het kunnen zijn dat de aanmelder dezelfde persoon bedoelt. Het secretariaat dient echter uit te gaan van drie verschillende personen en elk krijgt een apart persoonsnummer.

Aanpassingen achteraf zijn niet mogelijk. De naam van de fokker, de naam van het veulen ….., het kan enkel gewijzigd worden mits er een uitdrukkelijke toestemming is van fokker.

3.2. DNA onderzoek
Van volgende categorieën veulens wordt zowel de juistheid van de vader als van de moeder gecontroleerd via een onderzoek van het DNA:
– Het veulen is geboren uit embryotransplantatie.
– De aangifte van het veulen gebeurde laattijdig, dit wil zeggen, aan het einde van het jaar op een leeftijd van drie maanden of ouder.
– Bij de inbreng in de computer lukraak aangeduide veulens, eventueel indien het minimum aantal te onderzoeken veulens niet bereikt wordt via de twee vorige categorieën.

Het onderzoek via DNA op de juistheid van de vader blijft van toepassing voor de veulens:
– Waarvan de vader een in het buitenland erkende dekhengst is;
– Die geboren zijn in het buitenland;
– Die bij de inbreng in de computer lukraak aangeduid worden, eventueel omdat het voor deze regeling minimum aantal te onderzoeken veulens niet bereikt wordt via de twee vorige categorieën.

Wanneer het resultaat van het DNA-onderzoek negatief is, dan zal de fokker hiervan verwittigd worden en de vraag krijgen om nieuwe haarstalen op te sturen. Indien het resultaat negatief blijft, dan is verder onderzoek mogelijk, maar op initiatief en kosten van de fokker. Het paspoort van het veulen zal pas afgeleverd worden als het resultaat op het afstammingsonderzoek via DNA een positief resultaat gegeven heeft.

Het paspoort van mijn paard / pony

Een BWP-paspoort voor oudere paarden
Voor B.W.P. paarden of pony’s die een groen stamboekpapier/identiteitsdocument hebben, of een rood papier zonder boekje, kan er een paspoort aangevraagd worden via het BWP-secretariaat. Het paspoort wordt afgeleverd na betaling van het verschuldigde bedrag en op voorwaarde dat het oude B.W.P. stamboekdocument/identiteitsformulier wordt ingeleverd.

BWP Paarden/Pony’s in Frankrijk
Paarden en pony’s die nog een groen afstammingsbewijs / inschrijvingsformulier bezitten, wordt de toegang tot deelname aan de wedstrijden in Frankrijk ontzegd. Daarop komt immers geen getekend signalement voor en dat wordt nu eenmaal geëist voor de deelname aan wedstrijden in Frankrijk.

In samenspraak met de bevoegde diensten in Frankrijk is er een oplossing uitgewerkt voor dit probleem. Eerst maakt een dierenarts een signalement op van het paard. Zijn naam en stempel mogen niet ontbreken op het formulier waarop hij dat doet. Dit formulier dient dan samen met het groene stamboekpapier, bezorgd te worden aan het secretariaat van B.W.P., Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee. Daar maakt men dan een paspoort voor het paard. De kosten voor de aanmaak van een paspoort bedragen 30 EUR excl. BTW voor leden en 50 EUR excl. BTW voor niet-leden. Indien het paard of de pony reeds over een paspoort beschikken moet soms het Nederlandstalige geschreven signalement naar het Frans worden vertaald. Die service levert BWP kosteloos.

De uitvoering van de wijziging van eigenaar
Officieel
Een officiële eigenaarswijziging is enkel mogelijk aan de hand van het originele stamboekdocument (paspoort) van het paard of de pony.

Voor paarden of pony’s met een paspoort moeten de gegevens ingevuld worden op de voorziene bladzijden. Op welke bladzijden dit zich bevindt, hangt af van de aard van het paspoort. Voor de oudere paspoorten is dit op de bladzijden 14-19. Voor de nieuwere paspoorten bevindt dat zich op blz. 5 en 6. Om de registratie te doen van een eigenaarswijziging, is het nodig om eerst de nodige gegevens in te vullen in de voorziene kolommen.

De correct ingevulde formulieren dienen dan verstuurd te worden aan het secretariaat B.W.P. Waversebaan 99 te 3050 Oud-Heverlee. Na ontvangst van de documenten zal het secretariaat de wijziging registreren, de nodige stempels plaatsen en de aangepaste documenten opsturen aan de nieuwe eigenaar.

Wat als de afstand doende eigenaar niet getekend heeft?
Het belang ervan kan inderdaad genuanceerd worden, zeker voor de situaties waar de afstand doende eigenaar slechts één persoon betreft. Omwille van het principe dat het papier het paard volgt, komt het voor dat eigenaarswijzigingen uitgevoerd worden zonder handtekening. Dat geldt echter alleen in de gevallen waar het eigendom op naam staat van één enkel persoon. Bij meerdere eigenaars is deze eenvoudige procedure niet mogelijk. Dan is het noodzakelijk dat beide vorige eigenaars een duidelijk herkenbare handtekening hebben geplaatst. Enkel dan mag het secretariaat de wijziging doorvoeren.

Wat als de nieuwe eigenaar de papieren/het paspoort meegekregen heeft, maar de wijziging niet laat uitvoeren?
Deze situatie bestaat niet alleen bij wijziging van eigenaar. Soms is een paard reeds een hele tijd overleden zonder dat dit gemeld werd via terugzending van het originele stamboekdocument. Ook deze paarden/blijven op naam staan van de eigenaar.

Maar inderdaad, er bestaat een tussenoplossing. Op eenvoudige vraag van de laatst bij ons gekende eigenaar, worden de paarden/pony’s van diens naam geschrapt, zonder dat de nieuwe eigenaar wordt toegewezen of de gewijzigde status wordt ingebracht.

Moet het lidmaatschap betaald zijn om een eigenaarswijzing te laten uitvoeren?
Het lidmaatschap dient niet noodzakelijk betaald te zijn om een eigenaarswijziging te laten doorvoeren. Voor leden is deze dienst wel gratis. Voor niet-leden kost een eigenaarswijziging € 28, excl. BTW.

Kan er een tweede BWP-paspoort afgeleverd worden voor een paard?
Bij verlies van het paspoort kan een duplicaat aangevraagd worden. Dit onder volgende voorwaarden:
– enkel de bij B.W.P. geregistreerde eigenaar van het betrokken paard/pony kan een duplicaat aanvragen;
– de aanvraag moet schriftelijk gebeuren;
– de duplicaatsonkosten moeten voldaan zijn.

Zodra aan deze voorwaarden voldaan is, volgt de controle. Voor paarden en pony’s die in België staan, gelast het secretariaat B.W.P. een afgevaardigde voor een onderzoek ter plaatse. Wanneer deze een gunstig advies verstrekt, wordt een duplicaat afgeleverd aan de aanvrager.

Betreft het een paard of een pony in het buitenland, dan gebeurt de controle aan de hand van volgende zaken die door de aanvrager aan het secretariaat bezorgd moeten worden:
– foto’s van het betreffende paard;
– een signalement, opgemaakt door een dierenarts;
– een bewijs van de juistheid van de afstamming via het resultaat van een DNA of bloedonderzoek.

De duplicaatsonkosten zijn in ieder geval verworven, ook als uit het onderzoek blijkt dat er geen afgeleverd mag worden

Wat moet er gebeuren met het BWP-paspoort bij het overlijden van het paard/pony?
Als het paspoort toekomt met de melding dat het paard is overleden, wordt het paspoort op het BWP secretariaat gehouden, tenzij op uitdrukkelijke vraag van de eigenaar. Als de eigenaar dit wenst, kan het origineel stamboekbewijs worden teruggestuurd. Na het inbrengen in de computer van het overlijden, zal het document dan afgestempeld worden met de mededeling “DOCUMENT NIETIG, PAARD OVERLEDEN OP ….”. Daarna gaat alles terug naar de eigenaar.

Deelname aan de keuring van de kandidaat dekhengsten

De keuring van de kandidaat dekhengsten verloopt in drie fasen.

Fase 1
Het diergeneeskundig onderzoek. Kandidaat dekhengsten moeten aangeboden worden in de Faculteit Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Gent. Wanneer de kandidaat een positief advies krijgt na afloop van het onderzoek mag hij aantreden op de tweede fase. Vanaf 1 april van het jaar voor de keuring kunnen de kandidaten aangeboden worden.

Fase 2
De kandidaat dekhengsten worden tijdens het derde weekend van januari voorgesteld voor de BWP-hengstenjury. De keuring verloopt over drie dagen.

  • Woensdag: de hengsten worden aangeleverd, gemeten en er gebeurt een signalementscontrole.
  • Donderdag bestaat uit de exterieurkeuring op harde en zachte bodem.
  • Op vrijdag is er het vrijspringen van de kandidaat dekhengsten en wordt afgesloten met een heus avondprogramma waarbij de goedgekeurde dekhengsten van het voorgaande jaar worden gepresenteerd, de kandidaat dekhengsten dressuur en springen van 5 t/m 8 jaar onder het zadel worden voorgesteld, de BWP-dekhengsten dressuur worden gepresenteerd en er vinden springproeven plaats voor 5, 6, 7 en 8-jarige BWP-dekhengsten.
  • Op zaterdag volgt er een tweede voorstelling van de kandidaat dekhengsten op de zachte bodem. In de namiddag volgt het vrijspringen voor de springhengsten en het vrijbewegen voor de dressuurhengsten en aan het einde van de dag wordt bekend gemaakt welke hengsten zich mogen aanbieden voor de derde fase.

Fase 3
Zadelproeven. Tijdens de derde week van maart moeten de kandidaat dekhengsten die werden aanvaard na de tweede fase hun zadelproeven afleggen. D.w.z. dat ze onder het zadel worden getoond in de drie basisgangen en dat ze onder het zadel een lijn met hindernissen moeten springen. Aan het einde van de derde fase wordt definitief beslist welke hengsten worden aanvaard voor de dekdienst.

Een uitgebreid reglement is te vinden op de website, onder de speciaal daarvoor voorziene aankondiging van de hengstenkeuring en tevens bij de downloads. De keuringsvoorwaarden en het inschrijvingsdossier verschijnen elk jaar in het oktobernummer van EquiTime.

Het tijdschrift EquiTime

Hoe kan ik het tijdschrift ontvangen?
Alle BWP-leden ontvangen automatisch het tijdschrift.

Ook als niet BWP-lid kan men EquiTime verkrijgen, d.m.v. een vrij abonnement (€ 55, excl. BTW).

Het abonnementsjaar gaat steeds van januari tot januari. Al wie later in het jaar lid wordt of een abonnement neemt krijgt alsnog al de vorige nummers van dat betreffende jaar toegestuurd.

De BWP-website

De BWP-website bevat heel wat informatie.

Een overzicht
– Hengsten: het volledige hengstenbestand kan hier worden geraadpleegd. Bij actuele hengsten staan alle dekhengsten die momenteel nog ter dekking staan. Bij niet-actuele hengsten staan de dekhengsten die niet meer ter dekking staan;
– Nieuws: nationaal en regionaal nieuws;
– Kalender: data van regionale, nationale en internationale activiteiten;
– Veulencentrale;
– BWP-shop: voor het online bestellen van BWP-materiaal;
– BWP-online: hier kan men zich aanmelden als lid van BWP, men vindt er meer informatie over het registreren van een veulen en een eigenaarswijziging. Tevens is hier de wegwijzer opgenomen, evenals de downloads;
– Vereniging: deze rubriek biedt u wat meer informatie over de structuur en de werking van het stamboek;
– Links;
– Sponsors: huidige partners en sponsors + overzicht sponsormogelijkheden;
– Te koop: aanbod van BWP paarden;
– Contact.

Eigenaarswijziging

Officieel
Een officiële eigenaarswijziging is enkel mogelijk aan de hand van het originele stamboekdocument (paspoort) van het paard of de pony.

Voor paarden of pony’s met een paspoort moeten de gegevens ingevuld worden op de voorziene bladzijden. Op welke bladzijden dit zich bevindt, hangt af van de aard van het paspoort. Om de registratie te doen van een eigenaarswijziging, is het nodig om eerst de nodige gegevens in te vullen in de voorziene kolommen.

Het correct ingevulde paspoort dient dan verstuurd te worden aan het secretariaat B.W.P. Waversebaan 99 te 3050 Oud-Heverlee. Na ontvangst van het paspoort zal het secretariaat de wijziging registreren, de nodige stempels plaatsen en het aangepaste paspoort opsturen aan de nieuwe eigenaar.

Wat als de afstand doende eigenaar niet getekend heeft?
Het belang ervan kan inderdaad genuanceerd worden, zeker voor de situaties waar de afstand doende eigenaar slechts één persoon betreft. Omwille van het principe dat het papier het paard volgt, komt het voor dat eigenaarswijzigingen uitgevoerd worden zonder handtekening. Dat geldt echter alleen in de gevallen waar het eigendom op naam staat van één enkel persoon. Bij meerdere eigenaars is deze eenvoudige procedure niet mogelijk. Dan is het noodzakelijk dat beide vorige eigenaars een duidelijk herkenbare handtekening hebben geplaatst. Enkel dan mag het secretariaat de wijziging doorvoeren.

Wat als de nieuwe eigenaar de papieren/het paspoort meegekregen heeft, maar de wijziging niet laat uitvoeren?
Deze situatie bestaat niet alleen bij wijziging van eigenaar. Soms is een paard reeds een hele tijd overleden zonder dat dit gemeld werd via terugzending van het originele stamboekdocument. Ook deze paarden/blijven op naam staan van de eigenaar.

Maar inderdaad, er bestaat een tussenoplossing. Op eenvoudige vraag van de laatst bij ons gekende eigenaar, worden de paarden/pony’s van diens naam geschrapt, zonder dat de nieuwe eigenaar wordt toegewezen of de gewijzigde status wordt ingebracht.

Moet het lidmaatschap betaald zijn om een eigenaarswijzing te laten uitvoeren?
Het lidmaatschap dient niet noodzakelijk betaald te zijn om een eigenaarswijziging te laten doorvoeren. Voor leden is deze dienst wel gratis. Voor niet-leden kost een eigenaarswijziging € 33,88.

Labels bij pony's
1. Het prestatielabel (p)
1.1. Algemeen
1.1.1. Welke Belgische Rijpony’s
Het P-label wordt toegekend aan de Belgische Rijpony’s die minstens vijf jaar zijn en die de vooropgestelde prestaties in de sport behaalden.
1.1.2. Opties
De te behalen prestaties zijn omschreven voor de optie dressuur en voor de optie springen.
1.1.3. Terugwerkende kracht
De toekenning van het P-label kan met terugwerkende kracht gebeuren, tot in het jaar waar de LRV resultaten in de computer ingebracht zijn.
1.1.4. Vermelding
Met een “P” wordt het behaald hebben van het label opgenomen in de computergegevens en aangeduid in het paspoort. Automatisch wordt het afgedrukt bij de gegevens in de catalogen.
Voor de merries die het label behalen via de nakomelingen wordt dit aangeduid met “PF”.
1.2. Het behalen van het label:
1.2.1. Via de wedstrijden bestgaande Belgische Rijpony BRp
Het label is behaald wanneer de Belgische Rijpony in eenzelfde jaar, zowel op de gewestelijke als de nationale wedstrijd bij de eerste helft is met samengetelde punten van dressuur en springen die boven het gemiddelde liggen.
1.2.2. Via prestaties optie springen in LRV
° Voorwaarden :
– de pony’s moeten jonger zijn dan negen jaar;
– het P-label kan behaald worden door pony’s die deelnemen in volgende volgende klassen : stokmaat A – Beginnelingen; stokmaat B – Licht, stokmaat C – Licht en Midden, stokmaat D – Licht en Midden.
– de eigenaar moet het label aanvragen aan het secretariaat B.W.P. met opgave van de resultaten die in aanmerking komen.
° Te behalen resultaten :
De pony’s moeten in eenzelfde seizoen foutloos zijn in drie op mekaar volgende tornooien waaraan deelgenomen werd.
1.2.3. Via prestaties optie dressuur in LRV :
° Voorwaarden :
– De pony’s hebben tot de leeftijd van 9 jaar onder dezelfde ruiter twee tornooiseizoenen de kans tot het behalen van het label.
– Belgische Rijpony’s van stokmaat A, kunnen het P-label behalen in de dressuurklasse B2.
B, C of D pony’s in de dressuurklasse L.
° Te behalen resultaten :
In vijf op mekaar volgende tornooien van een seizoen waaraan ze deelnemen bij de 30% besten van de ring zijn
1.2.4. Via bijzondere prestaties op nationaal of internationaal niveau in dressuur of springen :
De bijzondere prestaties moeten opgestuurd worden aan het secretariaat B.W.P. De Nationale commissie voor de Belgische Rijpony beslist over de toekenning
1.2.5. Via prestaties behaald door de nakomelingen :
Merries die minimum twee nakomelingen hebben die voldoen aan de normen vastgelegd voor de wedstrijden Bestgaande Belgische Rijpony, voor LRV of die erkende bijzondere internationale prestaties hebben, kunnen het label krijgen.
De eigenaar dient de aanvraag te richten aan het secretariaat B.W.P.
2. Het exterierlabel (E)
2.1. Algemeen
Met een “E” wordt het behaald hebben van het label opgenomen in de computergegevens en aangeduid in het paspoort. Automatisch wordt het afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de catalogen.
Voor de merries die het label behalen via de nakomelingen wordt dit aangeduid met “EF”.
2.2. Het behalen van het label door de merries
Het E-label wordt toegekend aan de merries
die: – voor de leeftijd van acht jaar twee keer op de gewestelijke en twee keer op de nationale prijskamp een aanduiding gekregen hebben.
Of:
Acht jaar en ouder zijn en in hetzelfde jaar een aanduiding krijgen op de gewestelijke en nationale prijskamp.
Of:
Twee nakomelingen hebben die het E-label behaald hebben.
– Geregistreerd zijn in het stamboek van de Belgische Rijpony, waarbij in de twee eerste generaties voorouders enkel het type “pony” mag voorkomen.
2.3. Het behalen van het label door de dekhengsten
Hengsten die goedgekeurd worden als dekhengst krijgen het E-label.
3. Het elitepredikaat
Merries behalen het elitepredikaat indien ze zelf het E- en P-label behaald hebben en minstens twee nakomelingen hebben die het E of het P label hebben of indien ze het EF en het PF label hebben.
Met “Elite” wordt het behaald hebben van het label opgenomen in de computergegevens en aangeduid in het paspoort. Automatisch wordt het afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de catalogen.