FAQ

Eigenaarswijziging

Ik heb een paard gekocht, hoe zet ik het op mijn naam?

Stuur het orginele paspoort op naar BWP en vul op blz. 5 of 16 (dit is afhankelijk van de leeftijd van het paard) de gegevens van de nieuwe eigenaar in. Op die manier kan de eigenaarswijziging in orde gebracht worden voor het stamboek. Voor BWP leden is een eigenaarswijziging gratis, voor niet leden kost dit € 28,-. U kan ook steeds langskomen met het paspoort, dan wordt het ter plaatse in orde gebracht.

Let op! Controleer de laatste eigenaar in het paspoort, als dit twee personen zijn, dienen deze twee personen in het paspoort beiden af te tekenen. Als het om één persoon gaat, hebben we geen handtekening nodig om het paard op uw naam te zetten.

Lidmaatschap

Wat is het B-Lidmaatschap?

Een persoon die paarden op naam heeft en op een adres woont waar een ander persoon het lidmaatschap op naam heeft, dient zelf B-lid te zijn. Het B-Lidmaatschap komt op € 30,- wanneer er paarden op naam van de betrokkene staan, € 20,- wanneer het om pony’s gaat.

Paard uit ander stamboek BWP inschrijven

Ik heb een paard uit een ander stamboek en zou het graag bij BWP laten opnemen, kan dit?

Als dit paard een merrie is en behoort tot een buitenlands erkend stamboek , kan ze vanaf de leeftijd van drie jaar bij BWP worden opgenomen na deelname aan één van de BWP prijskampen. De data van de prijskampen vindt u op www.bwp.be onder ‘kalender’. U dient de merrie in te schrijven voor de prijskamp in uw gewest. Na het prijskampseizoen ontvangt u voor deze merrie een BWP stamboekpapier.

De door BWP erkende buitenlandse stamboeken zijn:

 • het K.W.P.N. uit Nederland
 • het NRPS uit Nederland
 • le Cheval de Selle Français uit Frankrijk
 • Verband Hannoverscher Warmblutzüchter e.V. 
 • Westfälisches Pferdestammbuch e.V.
 • Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes
 • Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes
 • Rheinisches Pferdestammbuch e.V.
 • Trakhener Verband
 • Pferdezuchtverband Baden-Württemberg
 • Landesverband Bayerischer Pferdezüchter e.V.
 • Pferdezüchtverband Berlin-Brandenburg
 • Verband Hessischer Pferdezüchter e.V.
 • Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern e.V.
 • Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar e.V.
 • Pferdezuchtverband Sachsen e.V.
 • Pferdezuchtverband Sachsen-Anhalt e.V.
 • Verband Thüringer Pferdezuchter e.V.
 • Pferdestammbuch Weser-Ems e.V.
 • Zuchtverband für deutsche Pferde e.V.
 • Schweizerischer Pferdestammbuch e.V. (Zwitserland)
 • Studbook Luxembourgeois du Cheval de Sang uit Luxemburg
 • Deense stamboek voor Warmbloedpaarden uit Denemarken
 • Zweedse stamboek voor Warmbloedpaarden uit Zweden
 • Sportpaarden van de Irish Horse Board uit Ierland
Een hengst kan in BWP enkel worden opgenomen wanneer hij deelneemt aan de BWP Hengstenkeuring en door de hengstenjury wordt goedgekeurd als dekhengst.
Een ruin kan niet in BWP worden opgenomen.

Paspoort verloren?

Hoe een duplicaat aanvragen?
Bij verlies van het paspoort kan een duplicaat aangevraagd worden. Dit onder volgende voorwaarden:
 • enkel de bij BWP geregistreerde eigenaar van het betrokken paard/pony kan een duplicaat aanvragen
 • de aanvraag moet schriftelijk gebeuren: u stuurt een brief met aanvraag duplicaat + vermelding van naam en stamboeknummer
Zodra aan deze voorwaarden voldaan is, volgt de controle en de factuur. Voor paarden en pony’s die in België staan, gelast het secretariaat BWP een afgevaardigde voor een onderzoek ter plaatse. Wanneer deze een gunstig advies verstrekt, wordt een duplicaat afgeleverd aan de aanvrager.
Betreft het een paard of een pony in het buitenland, dan gebeurt de controle aan de hand van volgende zaken die door de aanvrager aan het secretariaat bezorgd moeten worden :
 • foto’s van het betreffende paard
 • een signalement, opgemaakt door een dierenarts
 • een bewijs van de juistheid van de afstamming via het resultaat van een DNA of bloedonderzoek
Kosten duplicaat paarden:
 • Duplicaat /BWP-leden (België): € 125, excl. BTW
 • Duplicaat /niet-leden (België): € 195, excl. BTW
 • Duplicaat Buitenland: € 195, excl. BTW
Kosten duplicaat pony’s:
 • Duplicaat /BWP-leden (België): € 62, excl. BTW
 • Duplicaat /niet-leden (België): € 97, excl. BTW
 •  Duplicaat Buitenland: € 97, excl. BTW

Veulens

Hoe kan ik vanuit het buitenland een veulen registreren bij BWP?

Landen waar een eigen BWP gewest actief is (Noord-Amerika en Hongarije)
De signalementopname gebeurt door een vertegenwoordiger die daarvoor speciaal afgevaardigd wordt en langskomt tijdens een bepaalde periode in het jaar. Het plaatselijk secretariaat zorgt zelf voor de opname van de veulens, dit passeert dus niet langs het hoofdsecretariaat in België.

Landen die geen eigen BWP werking hebben
De originele dekkaart dient naar het BWP secretariaat in België gestuurd te worden en opname van het veulen kan op twee manieren:

 • de fokker plaatst zich met het veulen tot aan de grens, waar hij afspreekt met de veulencontroleur uit België

OFWEL

 • de fokker stuurt volgende zaken in één pakket naar het BWP secretariaat:
  • foto’s van het veulen waarop zijn aftekeningen duidelijk zichtbaar zijn
  • een foto van het veulen bij de moeder
  • een geschreven en getekend signalement van het veulen, opgemaakt door een dierenarts
  • een dertigtal haren met wortel uit staart of manenkam van het veulen (dit voor het onderzoek naar de juistheid van afstamming)
Hoe mijn veulen inschrijven bij BWP?
Hoe uw veulen inschrijven bij BWP?

Ook in veulenland is het digitale tijdperk aangebroken. Als de hengstenhouder aanduidt dat u als fokker digitaal te werk wil gaan, dan kan u uw veulen aangeven via de computer. In het andere geval, wordt nog de eerdere werkwijze gehanteerd. Als u over een papieren dekkaart beschikt, is een digitale aangifte dus niet meer mogelijk. In de rubriek FAQ worden beide procedures uitgelegd. 

Stap 1: Geboortebericht opsturen naar BWP

De eerste stap is de volledig ingevulde geboorteverklaring/dekkaart opsturen naar BWP.
Voor veulens van hengsten die niet door BWP zijn goedgekeurd, dient ook het ‘aanvulformulier geboortes’ ingevuld te worden en samen met de dekkaart te worden opgestuurd.
Stap 2: Dierenarts of veulencontroleur
De tweede stap hangt af van of u voor de veulencontroleur of de dierenarts heeft gekozen (deze keuze moet gemaakt worden op de geboorteverklaring, bij het onderdeel Identificatie).
Dierenarts
Indien u gekozen heeft voor de dierenarts loopt de procedure als volgt:
U ontvangt een factuur van de Belgische Confederatie (BCP) en één van BWP. Eens de factuur betaald is, ontvangt u het dossier van uw veulen via BCP.
Nu kunt u uw dierenarts contacteren. Hij kan het dossier in orde brengen. Dat dient u dan terug te sturen naar BWP, waar alles definitief kan worden afgerond.
Veulencontroleur
Indien u gekozen heeft voor de veulencontroleur loopt de procedure als volgt:
U ontvangt de factuur van BWP en het stamboek bezorgt het dossier van uw veulen aan de veulencontroleur. U kunt best uw veulen al laten chippen voordat de veulencontroleur komt schetsen.
BWP informeert u wanneer het dossier van uw veulen naar de veulencontroleur gestuurd is. Vanaf dat moment kunt u de veulencontroleur contacteren. Daarna bezorgt de veulencontroleur het dossier van uw veulen terug aan BWP, waar alles kan afgewerkt worden. BCP zal u nog een factuur sturen voor de encodering.
Stap 3: Administratieve afwerking BWP
Als alles van dierenarts en veulencontroleur binnen is bij BWP kan de administratieve afwerking gebeuren.
Stap 4: Paspoort van uw veulen wordt aangemaakt
 Als de BWP-factuur betaald is en alle voorgaande documenten binnen zijn, vertrekken de gegevens naar de drukker en wordt het paspoort aangemaakt, waarna het naar de fokker wordt verstuurd. Het veulen heeft nu een paspoort en is in orde met de regelgeving.

De digitale aangifte van een veulen:
De hengstenhouder heeft de gegevens van de dekking van uw merrie aan ons doorgegeven via het internet. Hij heeft daarbij aangegeven dat u de aangifte van de geboorte van het veulen digitaal zal doen. De werkwijze daarvoor is te vinden via onderstaande link.

Ik krijg aanrekeningen van KWPN maar wens mijn veulen bij BWP in te schrijven?
De BWP paarden doen het al een tijd bijzonder goed in de internationale sport, maar in 2010 werd er een hoogtepunt bereikt. Het succes van de Belgische delegatie op de Wereldruiterspelen in Kentucky heeft de paardensport vooral in eigen land een enorme stimulans gegeven. Met een Wereldkampioen in ons midden is het BWP stamboek bijzonder trots. Philippe Le Jeune en Vigo d’Arsouilles zetten de kers op de taart. Ook de belangstelling van de algemene pers was enorm en die erkenning deed de paardensport deugd. Bij BWP worden wereldkampioenen geboren en tot die club wil iedereen behoren.
 
Op dit moment zijn er echter fokkers die hun merrie laten dekken door een KWPN hengst en die fokkers krijgen vaak met hetzelfde probleem te maken: KWPN stuurt hen een aanrekening om de dekregistratie te betalen en hun veulen in het Nederlandse stamboek in te schrijven.
Wilt u uw veulen echter BWP inschrijven en zo behoren tot het stamboek waar wereldkampioenen worden geboren? Het is eenvoudig, hierbij enkele tips om het sturen van de aanrekeningen van KWPN te vermijden of te stoppen:
 • Vraag aan de hengstenhouder om geen dekaangifte te doen bij het KWPN. Het veulen kan in BWP geregistreerd worden met een BWP dekkaart die in te vullen is door de hengstenhouder of inseminator.
 • Stuur de brief ivm de dekregistratie, of de aanrekening, terug naar KWPN met het bericht dat het veulen niet bij hen geregistreerd zal worden.
 • Werd het geboortebericht toch al verzonden, stuur dat dan terug met daarop hetzelfde bericht dat het veulen niet bij hen geregistreerd dient te worden.
Kan een veulen van een eigen, niet-gekeurde hengst ingeschreven worden?

Het gebeurt wel eens dat we melding krijgen van ‘ongelukjes’ die op de weide zijn gebeurd. Bestaat er een procedure om veulens die hieruit voortkomen in te schrijven bij BWP?

Ja, deze veulens kunnen ingeschreven worden in het B-register van BWP en dit op enkele voorwaarden:

 • De moeder is BWP ingeschreven
 • De vader is BWP ingeschreven
 • Er zijn haarstalen van veulen, vader én moeder

Foktechnisch hebben deze papieren weinig waarde, maar het veulen kan dus wel ingeschreven worden.

U bezorgt ons uw naam en adresgegevens, waarna u van ons de nodige info en in te vullen formulieren ontvangt.